Lösningar för transport och logistik

DSV är en stor transportkoncern där vi agerat som utvecklingspartner sedan 2007. Genom oss kan de på ett effektivt sätt kommunicera och lägga ut mindre och större utvecklingsprojekt för att snabbt komma framåt.


För DSV har vi utvecklat flera olika typer av tjänster:

  • Webbportal för åkare där de kan nå information.
  • Vi har skapat ett system som hanterar försvunnet gods på ett effektivt sätt.
  • Vi utvecklade också GetCuster – ett belöningssystem där anställda fick möjlighet att rapportera in affärsmöjligheter för att sedan koppla in dessa i CRM-systemet Salesforce.
  • Diverse webservicar för kommunikation mellan interna system