Menu icon

Våra medarbetare

Christer Wahlund

Affärsutveckling &
Marknad

Bengt Nilsson

Säljare &
Personalansvarig

Jens Hendar

People Manager

Elin Necander

Projektledare

Jonas Lindblom

Systemutvecklare &
Projektledare

Niklas Lindwall

Systemutvecklare &
Projektledare

Fredrik Sandedal

Systemutvecklare &
Projektledare

Katja Häggmalm

Systemutvecklare

Claudia Castillo

Systemutvecklare

Sara Johansson

Gränssnittsutvecklare

Dardan Dauti

Gränssnittsutvecklare

Linnéa Bark

Gränssnittsutvecklare

Jonas Bergdahl Chi

Gränssnittsutvecklare

Emilia Vestlund

Gränssnittsutvecklare

Isak Eriksson

Systemutvecklare

Alexander Hall

Gränssnittsutvecklare

Joel Keleta

Systemutvecklare

Johan Carlsson

Systemutvecklare

Dennis Olsson

Systemutvecklare &
Projektledare

Teodor Gordon

Systemutvecklare

Patrik Ivarsson

Systemutvecklare &
Projektledare

Kevin Hoang Dinh

Systemutvecklare

Robbin Norberg

Systemutvecklare

Marcus Fridholm

Gränssnitts­utvecklare

Joel Andersson

Systemutvecklare &
Coffeebotansvarig

Samuel Berger

Systemutvecklare

Fredrik Josefsson

Systemutvecklare

Carl Berg

Systemutvecklare

Linus Lindgren

Systemutvecklare

Mattias Nordqvist

Systemutvecklare

Daniel Olsson

Systemutvecklare

Simon Levinsson

Systemutvecklare

Ari Solaiman

Systemutvecklare

Fredrik Larsson

Systemutvecklare

Filip Hanson

Systemutvecklare

Daniel Posch

Systemutvecklare

Anders Axelsson

Systemutvecklare

William Björklund

Systemutvecklare

Linus Lagergren

Maskininlärningsingenjör &
Systemutvecklare

Martin Ahlgren

Systemutvecklare

Örn Haraldsson

Systemutvecklare

Björn Bergquist

Gränsnittsutvecklare

Daniel Eriksson

Systemarkitekt

Hampus Torén

Systemutvecklare &
Maskininlärningsingenjör

Sebastian Appler Olsson

Systemutvecklare &
Projektledare

Erik Bergström

Systemutvecklare