Systemutveckling med Elastic­Search

Vid en applikation som ska sammanställa och snabbt leta i stora datamängder är Elastic­Search ett mycket effektivt alternativ.

Elastic­Search kan betraktas både som en sökmotor och som en databas och ersätter vanliga relationsdatabaser som MySQL och SQL Server.

Spinit har seniora konsulter med erfarenhet av systemlösningar med Elastic­Search. Läs mer om systemutveckling på Spinit.

Vill du prata om detta med oss?