EPiServer – Systemutveckling, förvaltning och design

EPiServer är ett robust, flexibelt, snabbt och skalbart CMS-system. På den nordiska marknaden är EPiServer ett tryggt val som CMS-lösning och används av ett stort antal stora organisationer.

Totalt 3 500 kunder och mera än 10 000 webbplatser runt om i världen använder EPiServer som plattform för sina digitala investeringar, det anser vi är ett starkt argument till att tillämpa det i din organisation.

EPiServer har många bra egenskaper. En av de viktigaste är systemets redaktörsgränssnitt, som är enkelt att lära sig och har ett bra grundstöd för vad som krävs av ett webbpubliceringssystem, för såväl intranät som publik kommunikation och även e-handel. EPiServer är enkelt att anpassa för specifika krav och även för att integrera mot olika system.

Vi har erfarna konsulter som kan utveckla och designa med EPiServer som verktyg och vi har kunskap om tidigare versioner såväl som den senaste version 10.

För mer information gå till EPiServer.se eller kontakta oss direkt om du vill veta mera.

Hör gärna av dig till

Sebastian Appler Olsson

Systemutvecklare & Projektledare

Vill du prata om detta med oss?