Publicerat Uppdrag

Low2High startar e-handel för reservdelar och tillbehör till vakuumpumpar

Göteborgsföretaget Low2High Vacuum AB gav oss i uppdrag att utveckla en e-handelsplats för reservdelar och tillbehör till de vakuumpumpar och mätinstrument som företaget är återförsäljare av.

Low2High Spare Parts Shop byggdes med open source-plattformen nopCommerce som grund och innefattade specialanpassad sökning och filtrering för att hitta reservdelar och tillbehör på produktnamn.

Low2High Vacuum AB tillhandahåller ett brett utbud av avancerad vakuumteknik till såväl tillverknings- och analysprocesser som forskning och utveckling samt har komponenter för alla områden, från lågt till högt vakuum.

Besök shop.low2high.eu

Skriv en kommentar


Intresserad? Vi mejlar dig när vi publicerar ett nytt inlägg.

  • Din integritet garanteras.
  • Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka på länken i ditt mail.