Publicerat Uppdrag

Nytt intranät och webbplats för Svensk Volvohandel

Under paraplyt Svensk Volvohandel, tidigare Volvohandlarföreningen (VHF), finns även Svensk Renaulthandel och Tanka i Sverige AB. 2013 fick vi i uppdrag att uppdatera deras intranät och webbplats.

Grunderna för uppdraget var att det existerande intranätet var tungrott och ålderstiget. Önskemålet var ett modernt system med enklare publicering av ny information, variabel access styrt på användare och grupptillhörighet samt möjligheten att visa vissa publika data för icke inloggade besökare.

Uppspaltat var önskemålen:

  • Att Volvohandlarna, Volvo buss/lastvagnar, Renault, Dacia och Tanka alla skulle ha möjlighet att skräddarsy sina sidor, så att det fanns tydliga identiteter för de olika aktörerna.
  • Att vilka menyer och alternativ du såg som inloggad, skulle bero på dina rättigheter.
  • Att det skulle finnas utrymme för flera skribenter med olika grupptillhörighet.
  • Att användare skulle kunna prenumerera på för dem relevanta nyheter.
  • Att sajten skulle fungera även i mobil.

Det vill säga ett modernt intranät i kombination med extranät/publik webbplats, allt på samma system. Vi löste uppdraget genom en anpassning av WordPress med grupprättigheter och gruppstilar.

Med enkla åtgärder kunde de olika delarna av Svensk Volvohandel, Svensk Renaulthandel och Tanka separera sin information samtidigt som de agerade som en enhet.

www.vhf.se
www.vhf.se/tanka-sverige-ab

Skriv en kommentar


Intresserad? Vi mejlar dig när vi publicerar ett nytt inlägg.

  • Din integritet garanteras.
  • Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka på länken i ditt mail.