Inlägg om Uppdrag

Publicerat Uppdrag

Se hur LEQM löste sitt kompetensbehov inom systemutveckling med hjälp av oss

Många företag har idag svårt att behålla sina utvecklare. Vi har pratat med LEQMs VD Robert Wigemo om hur han använder oss på Spinit som utvecklings­partner istället för att själv anställa en utvecklings­avdelning.

Robert säger också att i framtiden kommer arti­ficiell intelligens (AI) att hjälpa oss att beräkna hur våra projekt går och även aktivt gå in med korri­gerande åt­gärder för att nå bättre projekt­kvalitet.

– Marknaden är mogen för att ta hjälp av AI och genom det få en bättre förstå­else för hur projekten ligger till, säger Wigemo.

Läs mer om hur LEQM löste det till­sammans med oss på Spinit.

Publicerat Uppdrag
Innerstaden intranet

Effektivare bokningsflöden för Innerstaden och administration för företagsförening

Innerstaden Göteborg har fått ett nytt webbaserat utbildnings­administrations­system levererat av Spinit. Systemet syftar till att effektivisera Innerstadens bokningsflöden för utbildningar, kurser och konferenser. Innerstaden är en företagarförening och medlemmarna administreras via lösningen samt kurser och andra events som erbjuds medlemmarna.

Lösningen är baserad på senaste Microsoft .Net-teknologin och har en integration med Innerstadens ekonomisystem. Bland funktionerna finns:

  • Företagsregister – med kontakt- och faktureringsinformation.
  • Deltagare kopplat till företag
  • Kursutbud och kurstillfällen.
  • Meddelandehantering, bland annat bokningsbekräftelser, via e-post och SMS.
  • Koppling till Visma SPCS för fakturainformation.

Spinit har lång erfarenhet av att leverera interna IT-lösningar som verkligen fungerar.

Är du en företagarförening som vill förenkla sin administration så hör gärna av dig till oss på Spinit.