Inlägg om Kundbearbetning

Publicerat Nyheter, Uppdrag

Ny molnbaserad lojalitetslösning för kundklubbar

På Stroede­Raltons kontor i Kungs­backa firades för några veckor sedan lans­eringen av IM Loyalty, ett CRM-verktyg i moln­et för allt från enk­lare kund­kommun­ika­tion till en full­fjäd­rad kund­klubb.

Tjän­sten är byggd av ett ut­vecklings­team på Stroede­Ralton, förstärkt med kompetens från Spinit som bi­dragit med att de­signa och ut­veckla tjänstens användar­gräns­snitt.

IM Loyalty är byggd med den senaste tekniken i en moln­baserad Azure-miljö och är baserad på före­tagets 30-åriga er­faren­het av lojal­itets­program och kun­skapen från före­tagets flagg­skepp på CRM-mark­naden Relation Plus, som idag brukas för kund­klubbar hos bland annat Kappahl, Intersport och NK.

 

I vår artikel­serie om fram­tidens intel­ligenta handel 2014 skrev vi om hur före­tagens multi­kanaler behöver förenas sömlöst i en omni­kanals­strategi, och vi tror att IM Loyalty är ett verktyg som kan göra detta enk­lare. Tjän­sten inne­håller bland annat kampanj­hantering och marketing auto­mation, samt en mycket kraft­full och lätt­använd urvals­motor gör att man kan skapa engage­mang och rikta bud­skap till precis rätt mål­grupp genom precis rätt kommun­ika­tions­kanal.

Läs mer om IM Loyalty

Publicerat Nyheter

Förstärkning på affärssidan med senior kompetens

Vi är glada över att ha kunnat värva en ny affärsman och välkomnar Peo Strand som ny medarbetare. Peo kommer närmast från Sprinta och ProgessLEAD.

Peo kommer att jobba med kundbearbetning inom segmenten fastighet och logistik där Spinit har bred kompetens och erfarenhet. Vi ser också att vi med Peos hjälp kommer kunna bredda vårt konsultnätverk för att snabbt kunna leverera rätt kompetens till både interna och externa projekt.

Peos styrka är att kunna tänka kundnytta och ROI för våra kunders räkning vilket ligger i linje med det tankesätt som vi alltid har haft.

Vår VD Martin Liljeberg säger:

Det känns som att det ligger rätt i tiden att kunna erbjuda en bra inhouse-kompetens i kombination med visst resurskonsulteri. Vi ser på marknaden ett stort fokus på resurskonsulter, men vill sälja verklig affärsnytta och kunna räkna hem kundernas investeringar i IT-system. Vi ser också stora möjligheter i att byta ut gamla kostsamma system som finns och som går att ersätta med moderna system som snabbt kan verksamhetsanpassas.