Inlägg om Kanalstrategier

Publicerat Nyheter, Uppdrag

Ny molnbaserad lojalitetslösning för kundklubbar

På Stroede­Raltons kontor i Kungs­backa firades för några veckor sedan lans­eringen av IM Loyalty, ett CRM-verktyg i moln­et för allt från enk­lare kund­kommun­ika­tion till en full­fjäd­rad kund­klubb.

Tjän­sten är byggd av ett ut­vecklings­team på Stroede­Ralton, förstärkt med kompetens från Spinit som bi­dragit med att de­signa och ut­veckla tjänstens användar­gräns­snitt.

IM Loyalty är byggd med den senaste tekniken i en moln­baserad Azure-miljö och är baserad på före­tagets 30-åriga er­faren­het av lojal­itets­program och kun­skapen från före­tagets flagg­skepp på CRM-mark­naden Relation Plus, som idag brukas för kund­klubbar hos bland annat Kappahl, Intersport och NK.

 

I vår artikel­serie om fram­tidens intel­ligenta handel 2014 skrev vi om hur före­tagens multi­kanaler behöver förenas sömlöst i en omni­kanals­strategi, och vi tror att IM Loyalty är ett verktyg som kan göra detta enk­lare. Tjän­sten inne­håller bland annat kampanj­hantering och marketing auto­mation, samt en mycket kraft­full och lätt­använd urvals­motor gör att man kan skapa engage­mang och rikta bud­skap till precis rätt mål­grupp genom precis rätt kommun­ika­tions­kanal.

Läs mer om IM Loyalty

Publicerat Tips
foto: Intel Free Press
"Online Shopping with Touchscreen Ultrabook" by Intel Free Press is licensed under CC BY

Framtidens framgångsrika och intelligenta handel (del 2)

Många företag har idag grunden på plats: webbplatsen är responsiv och fungerar lika bra oavsett enhet; mobil, läsplatta eller dator. De har en mobilapp som bygger relationen och ger bättre service till de kunder som är intresserade av erbjudande på djupet, de är såklart närvarande i sociala medier och har en kundtjänst som arbetar rätt. Den blotta närvaron i alla dessa kanaler räcker dock inte. I vår förra artikel ”Del 1. Från multikanal till omnikanal och varför kundupplevelsen måste hänga ihop” berättade vi hur omnikanal, som det logiska utvecklingssteget efter multikanal, kräver gedigen systemintegration.

Vi beskrev vidare hur det inte bara handlar om att ha enhetlig strategi för sina sälj- och marknadsföringskanaler; det handlar om att ha en genuin insikt om sina konsumenter med utgångspunkt i deras behov och önskemål och dessa måste tillgodoses oavsett var, när och hur de möter dig som företag. Konsumenten förväntar sig en sömlös, konsekvent shoppingupplevelse i alla kanaler som samtidigt är anpassad, relevant och meningsfull baserat på deras historiska agerande. I denna artikel beskriver vi vanliga hinder för att uppnå detta och hur du kan komma vidare i din uppbyggnad och implementering av omnikanalstrategin. Allt för att uppnå varaktig framgång och ökad försäljning.

Del 2. Från multikanal till omnikanal – så här gör du för att lyckas

Förena fysisk och digital handel med system som arbetar tillsammans

Då gränsen mellan fysisk och digital handel blir allt mer flytande behöver företag förstå shoppingupplevelsen på djupet i alla kanaler, göra dem likvärdiga och integrerade och hjälpa kanalerna att arbeta för varandra. Studier visar dessutom att ju fler positiva interaktioner vid olika ”touch points” som en konsument har med ett varumärke desto mer lojal och lönsam blir den kunden. Internt innebär detta att alla anställda och avdelningar måste agera som en enda företagsenhet som arbetar för att underlätta för återförsäljare och därmed konsumenten. För att dra behovet av en sömlös upplevelse till sin spets bör man helt enkelt sluta sätta etiketter på sina olika kanaler – sluta säg ”e-handel” och kalla det kort och gott ”handel”.

Riv hindren internt och skapa framgång

För att aktivera en omnikanalstrategi måste företagen ta itu med och riva hinder och fokusera på ett verkligt tvärfunktionellt synsätt. Det krävs investeringar, disciplin och samordning internt. Vanliga hinder för detta är:

  • Organisationen: Många företag rankar vissa kanaler högre än andra och lägger större vikt vid dessa internt. Ansvariga för respektive kanal vill demonstrera framgång genom optimering av den egna kanalen, vilket gör att organisationen drar åt olika håll och omöjliggör integration. Det går inte längre att agera med olika affärsmodeller och strategier för olika kanaler.
  • Data: Kund- och interaktionsdata är ofta spridd över många olika data”silos” i organisationen. Det får följder för nästa punkt då det begränsar analysmöjligheterna.
  • Analys: Många företag saknar förmågan att genomföra digital tvärfunktionell analys över multipla plattformar och få en helhetssyn på inköpscykeln.
  • Teknik: Ibland ligger begränsningarna rätt och slätt i företagets föråldrade teknik som förhindrar integration av systemen.

Framgång kräver samordning och samarbete mellan företagets alla avdelningar så som marknad, försäljning, IT och kundservice. Väl genomfört kommer inte den stora skillnaden nödvändigtvis att visa sig med detsamma, men över tid kommer konsumenterna att välja att återkomma till de företag som upplevs som en enkel helhet.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte för en analys av er verksamhet. Vi hjälper er att möta framtiden som ett företag som sätter kunduppelvelsen i fokus för ökad försäljning och varaktig framgång.

Publicerat Tips
Shoppingappar

Framtidens framgångsrika och intelligenta handel (del 1)

Är du fullt insatt i utvecklingen av kanalstrategier och vad du behöver göra för att nå framgång och ökad försäljning inom traditionell handel och e-handel? Om inte hjälper vi dig att reda ut begreppen och förbättra er affär. 

Del 1. Från multikanal till omnikanal och varför kundupplevelsen måste hänga ihop

Återförsäljare och företag har traditionellt hanterat olika säljkanaler och dess system separat. Detta kräver mer resurser, ger sämre överblick, blir mer reaktivt; det är helt enkelt inte effektivt. Omnikanalupplevelsen (engelskans ”omnichannel”) har snabbt blivit vad konsumenterna vill ha och förväntar sig. Det innebär att de insisterar på att deras interaktioner via en plattform ger avtryck i nästa interaktion, även om det sker på en helt annan plattform. Med andra ord förväntar de sig en smidig, ”sömlös” upplevelse var som helst, när som helst och hur som helst. Med hjälp av en omnikanalstrategi och system som arbetar integrerat kan man bättre möta konsumentens förväntningar och överleva långsiktigt.

Intelligent handel kräver nytänkande

Men låt oss ta det från början. I begynnelsen fanns den fysiska butiken som enda återförsäljningskanal dit kunderna gick för att handla. Man betalade på plats och tog med sig varan, alternativt skickades den från ett lager, varifrån det utgick en order för att ersätta den sålda varan. På senare år har vi kunnat följa utvecklingen mot ”multikanal” (engelskans ”multichannel”) som innebär att företag säljer sina produkter i flera olika kanaler, t.ex. fysisk butik, katalog, e-handel, mobilapplikation och kundtjänst. Multikanal innebär dock inte någon vidare integration utan erbjuder endast möjligheten för konsumenten att använda ett antal separata sätt och kanaler för att göra sina inköp. Konsumenten förväntar sig dock en och samma integrerade upplevelse i alla kanaler och det ställer till det för dig som inte kan leverera detta.

Vad innebär det i praktiken?

Den mycket viktiga distinktionen mellan multi- och omnikanal utgörs av att omnikanal kräver att handlaren anpassar sina bakomliggande system och teknik för att få kunskap, förståelse och data som ger 360-graders perspektiv av konsumenterna. System och teknik ska fläta samman och ta tillvara alla interaktioner och inköp i alla kanaler till en enda kunskapsbas att använda vid framtida interaktioner.

Det betyder att oavsett vilken kanal konsumenten väljer måste de befinna sig i ett och samma system hos dig som säljande företag. Därför räcker det inte längre med en responsiv sajt, en helt okej mobilapplikation som ger service till trogna kunder, närvaro i sociala medier och en alert kundservice. Även om begreppet omnikanal är förhållandevis nytt är det icke desto mindre redan verklighet för såväl handlare som konsumenter och den enda som inte är helt med på tåget är du.

Konsumenten gör redan idag sina inköp i många kanaler samtidigt. De handlar online och hämtar upp varan i butik, de använder mobilen i butiken för att göra research och jämföra priser eller själva inköpet och om de gjort köpet i den fysiska butiken hanterar de kanske returen online. Så kallad ”showrooming” är dessutom ett känt fenomen som ökar markant. Det går ut på att konsumenterna provar, tar reda på information och undersöker produkter i den fysiska butiken, för att sedan göra inköpet online till ett lägre pris, vilket är smärtsamt tydligt för traditionella återförsäljare.

Första steget för att uppnå en omnikanalupplevelse är att skapa förutsättningarna för att förstå sina konsumenters beteende på djupet och möta deras behov och önskemål oavsett kontaktyta, s.k. ”touch point”. Kunden nöjer sig inte med mindre. Kunden ser alla sina möten med dig som handlare, oavsett kanal, som svart eller vit, bra eller dålig. Effekten av optimal systemintegration blir då ökad kontroll, bättre marknads- och säljverktyg för dig som företag, större frihet för konsumenten och rätt utfört leder detta oomtvistat till ökad försäljning.

Låter det snårigt och komplext? Det finns givetvis lösningar för detta och det är där vi på Spinit kommer in. Vi hjälper dig reda ut begreppen och ser till dina befintliga system för att hitta den mest effektiva lösningen för dig.

Kontakta oss för ett möte där vi ser över dina möjligheter att få en mer lönsam affär.

I nästa artikel: ”Del 2. Från multikanal till omnikanal – så här gör du för att lyckas”, berättar vi om vanliga hinder, hur du ska göra för att riva dessa för att kunna leverera enligt konsumentens förväntningar. Missa den inte!