Menu icon
Skapa interaktion och engagemang med en sofistikerad intranätslösning.

En viktig fråga för företag och organisationer är hur man på ett effektivt sätt skall kunna hantera organisationens arbets- och informationsflöde. Valet faller ofta på webbportaler/intranät med alltifrån enkla till avancerade funktioner.

Dels handlar det ofta om informationshantering, där rätt person skall se rätt saker, där det skall vara lätt att hitta information och lätt att uppdatera information.

Dels handlar det ofta om funktioner medarbetarna behöver enkelt tillgång till. Saker som underlättar deras arbetsdag och förbättrar deras resultat. Det kan handla om något så enkelt som ett internt beställningssystem, eller ett journalsystem.

Vi hjälper våra kunder att förenkla och effektivisera arbetet. Vi tar fram samarbets- och intranätslösningar som förbättrar verksamhetsprocesser, informationsdelning och kunskapsutbyte.

Vi arbetar med portallösningar baserade på marknadens bästa plattformar från väletablerade produktleverantörer såväl som plattformar baserade på öppen källkod.

En komplett portal/intranät kan innehålla kopplingar till beslutsstöd, kundhantering, bokföring, lagerhållning, tidsrapportering, process-/projekthantering, kommunikation, informationsflöden, dokumenthantering med mera. Så länge det är rimligt genomförbart att integrera existerande system i en sådan portal/intranät, så finns det egentligen inga gränser för vad som kan tas med. Sitter man med äldre system som är för kostsamma att integrera, så kan vi ersätta dessa med modernare varianter.

Vi är gärna med och hjälper er definiera behov och välja rätt lösningar.