Menu icon
Vi skapar webbapplikationer för stärkt affärsnytta.

Idag är webbaserade applikationer så kapabla att de ofta ersätter traditionella program och programsviter.

Utvecklingen av webbapplikationer har genomgått en kraftig omvandling under de senaste åren. Traditionella klient-/serverapplikationer anpassas för att kunna köras online, och bli tillgängliga var man än befinner sig.

Även traditionella desktop-program som ordbehandlare, presentationsprogram, kalkylprogram, bildbehandlingsprogram och flera andra liknande program har fått kapabla konkurrenter på webben.

Detta har dels gjorts möjligt genom snabb utveckling av webbläsare, som nu klarar att hantera alltmer komplexa uppgifter. Dels har olika standards för program- och formatspråk utvecklats i samma takt. Liksom de format som används för informationsöverföring och lagring. Vi använder sådana verktyg för att skapa de applikationer du behöver, så att din arbetsmiljö alltid är tillgänglig. Microsoft. NET, PHP, Java/J2EE, HTML5, ECMA-script, AngularJS, React, Node.js, JSON och XML är alla exempel på delar av denna revolution.

Webbens dynamiska och tillgängliga karaktär gör den till ett bekvämt och praktiskt verktyg för applikationer och affärstransaktioner. Gränsen mellan desktop och internet blir verkligen allt vagare.