Systemutveckling i Göteborg

Kod utan strategi, struktur och kontext skapar problem. Systemutveckling för oss är långt mycket mer än bara kod.

Ett bra system kommer ur strategiskt tänkande, planering och framförhållning. Moduler i kod ska inte överlappa varandra, syntax och metodik måste vara konsekvent, och koden ska helst vara självförklarande för att enkelt kunna underhållas.

Det krävs också social planeringsförmåga, dels för att förstå och förmedla vad behovet är och vad som skall göras och dels för att fördela uppgifter inom ett team.

Denna typ av systemutveckling är själva kärnan i vår verksamhet.

Rätt verktyg för din lösning

Systemutveckling handlar också om att välja rätt verktyg för rätt tillfälle.

Dels är det viktigt att kunna passa in i en existerande infrastruktur och dels att kunna anpassa sig efter kundens önskemål. Vilken lösning ger mest potential för vidareutveckling och hur väl fyller det de behov som finns?

Vi har kompetens inom bland annat .Net, Java, Javascript, AngularJS,  ReactPHP eller Ruby och kan använda till exempel IIS, LAMP, Node eller Rails. Vi väljer helt enkelt plattform utifrån behov och lämplighet.

Vi versionshanterar med Mercurial eller Git, hos oss eller i molnet, utifrån kundens önskemål.

Systemutveckling för stärkt affärsnytta

Systemutveckling handlar också om att utveckla en applikation med utgångspunkten att lösa en viss uppgift. Att det ger ditt företag ökad affärsnytta, hjälper er i vidareutveckling av affärsprocesser, eller bara ser till att ni är i fas med marknaden.

Vi arbetar med IT-arkitekturapplikationsutveckling och systemintegration i samtliga faser av en applikations livscykel. Vi är med i hela processen från analys- och designfasen till implementation och sedan förvaltning, drift och support av de färdiga applikationerna, där vi erbjuder support och serviceavtal.

Hör gärna av dig till

Bengt Nilsson

Säljare, Projektledare & Personalansvarig

Vill du prata om detta med oss?