Menu icon

Systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra, att agera tillsammans.

Det optimala är så klart att allt finns i ett och samma system, ett som är utvecklat för att hantera alla behov företaget har. Det är dock oftast en utopi.

Endast några få företag lyckas skapa ett samklang i behoven hos marknad, IT och övrig verksamhet. De som lyckats har gjort det eftersom de prioriterat affärsnyttan i att ha allt i ett egenutvecklat skräddarsytt system.

Verkligheten innebär trots det oftast att man måste ta hänsyn till en mängd olika standardsystem, såsom affärssystem (ERP), CRM-systemCMS-system, intranät, kundportaler, bokningssystem och alla andra tänkbara system som ingår i företagets verksamhet. Det kan till och med vara så att kostnaden för ett egenutvecklat system, i såväl tid som pengar och sårbarhet gör att ökad affärsnytta inte motsvarar insatsen.

Vi har erfarenhet att arbeta med alla de stora affärssystemen såsom Microsoft Dynamics, SAP, Visma Business men också mindre system som Visma SPCS.

Vi är experter på systemintegration som skapar effektivitet och affärsnytta.

Integration som skapar effektivitet och affärsnytta

Vi är bra på att integrera system där det ger mest effektivitet. Samtidigt förespråkar vi att man utformar en IT-vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

För en bra integration kan det ibland vara nödvändigt och smidigt att använda någon form av integrationsmotor som exempelvis BizTalk Server, Mule eller motsvarande. En annan intressant metod är att använda sig av en ”buss” som till exempel NServiceBus, som hjälper de olika delarna av systemet att ta emot info och interagera.

Ett integrationsområde som vi varit mycket aktiva inom är integration med ett flertal säljstödsystem som till exempel Salesforce och Lime, SuperOffice med flera.