Menu icon
Webbutveckling i PHP med seniora webbutvecklare.

Våra PHP-utvecklare ställer höga krav på väl strukturerad och ”självdokumenterande” kod som följer god programmeringssed och är lätt att underhålla.

PHP är ett programmeringsspråk för webbsidor och tjänster som kan köras på en uppsjö av plattformar, men som oftast förknippas med kombinationen Linux/Apache/MySQL och PHP – en så kallad LAMP-server.

Namnet PHP är i sig en så kallat rekursiv förkortning som står för ”PHP Hypertext Preprocessor”. Som namnet antyder har PHP ett lite enklare ursprung än i stora programmeringsspråk som C, eller Java. Den enorma populariteten kan antagligen sägas komma från detta, eftersom PHP ända från början varit lättare att lära sig och att komma igång med än många andra. Det har gjort att nya generationer PHP-utvecklare snabbt blivit produktiva.

Med åren har PHP närmat sig de mer komplexa språken. Några av webbens största sajter är skrivna i PHP, till exempel sajter som Facebook, Wikipedia, Flickr och WordPress, vilket har ökat kraven på språket drastiskt. En PHP-konsult idag har samma krav på sig som en Java- eller C#-utvecklare.

Spinit har specialister på PHP-baserade system som WordPress och Magento, samt flera PHP-ramverk.