Menu icon
Vi är specialister på systemutveckling i .NET

Vi erbjuder systemutveckling inom .NET och har konsulter som behärskar ramverket från grunden i de flesta programmeringsspråk som används såsom C# och VB#.

.NET är Microsofts utvecklingsplattform som de flesta Microsoftutvecklare idag använder, liksom vi. Det mest använda programmeringsverktyget inom .NET är Visual Studio.

Inom .NET arbetar vi med kravfångst, arkitektur, design, integration och utveckling av system. Vanliga tekniker idag är att använda C#, .NET framework, MVC, Web Services & SQL-Server på serversidan används mest IIS. Som Microsoft Partners bygger och driftar vi också gärna lösningarna på molnplattformen Microsoft Azure.

Har du en .NET-plattform idag och söker seniora systemutvecklare specialiserade på plattformen, tveka inte att kontakta oss om systemutveckling.