Menu icon
Mobilapplikationer skapar möjligheter att få bättre flöden och högre effektivitet.

Smartphones och plattor är utmärkta kanaler för marknadsföring, information och interaktion. Mobilapplikationer ger möjligheter att skapa bättre flöden och högre effektivitet.

Utveckling för Android, iOS och mobil webb
När internet inte längre sitter fast på kontoret och skrivbordet, så förändras spelplanen för utvecklare och beställare. I takt med att mobilen och plattan för många ersatt datorn i de flesta sammanhang, så ökar kraven på att få information från sina interna system till sina mobila enheter.

I många fall handlar det nu om att utgå från att en mjukvara eller webbsida i första hand skall användas i telefonen och först i andra hand vid en ”vanlig” dator.

När det gäller webbplatser kräver detta att man utgår från ett annat perspektiv, där dels design och interaktion anpassats för plattformen och dels att innehåll kan serveras tillräckligt snabbt, överskådligt och effektivt.

Mobil webb kan i många fall fungera mer som applikationer än traditionella hemsidor. Det finns dock tillfällen där det inte är den bästa lösningen. Om det är komplexa lösningar, så krävs ofta rena applikationer utvecklade direkt för iOS eller Android. Gränsen mellan webblösningar och appar går ofta vid den punkt där man måste ha mer tillgång till hårdvaran och få rättigheter i systemet. Det handlar också ofta om att få tillräcklig prestanda när applikationen blir mer komplex.

Vi har erfarenhet av Nativeappar för iOS och Android, såväl som anpassning av webbplatser för mobila gränssnitt. Vi har också bra koll på vad som passar i vilket format.