Kontinuerlig tillgång till IT-expertis

Du har en utmärkt IT-avdelning som i stort sett fyller dina behov 90 % av tiden. Att nyrekrytera personal känns egentligen inte aktuellt. Dels av kostnadsskäl, men kanske i minst lika stor grad för att slippa stå med personal du större delen av tiden inte har uppgifter till.

Vi har inga ensamma konsulter, bakom varje person står hela personalgruppen med mångfacetterad expertis.

Inte ens om du skulle rekrytera, så kan du vara säker på att få behålla personalen. Att inte har något att göra delar av tiden är lika negativt som att ha för mycket att göra.

Du kanske har personal du litar på, men där det finns vissa kunskapsluckor eller stressområden som ni hela tiden arbetar runt. Eller så oroar du dig för att kompetens i och för sig finns, men att erfarenhet saknas, så att det finns risk för felaktiga utvecklingsstrategier och beslut.

Det är precis i ett sådant läge som många företag söker efter en konsult. Nackdelarna är en högre temporär timkostnad än en anställd, men fördelarna är att kostnaderna bara existerar under den period konsulten behövs.

Det vi kan erbjuda är inte bara en konsult, utan den konsult du behöver för tillfället. Den eller de som kommer till er pratar med varandra, eftersom de är delar av samma personalgrupp och löpande samarbetar. Därför kan du lita på att överlämningar sker och kunskap inte försvinner på vägen.

Den som kommer till er har också tillgång till kompetensen i hela vår personalstyrka. Vår konsult vet vem som är expert på vad och kan därför gå direkt till den som bäst kan hjälpa till att lösa ett problem.

Så du får en konsult, men bakom konsulten står en hel grupp och kan hjälpa till.

Hör gärna av dig till

Vill du prata om detta med oss?