Menu icon

Spinit har seniora konsulter som kan hjälpa din organisation att ta fram IT-strategier och IT-arkitektur.

Ofta är det en fördel att ta hjälp av någon med erfarenhet, någon som har ett helikopterperspektiv. Detta kan ske genom tillfälliga insatser eller via ett längre uppdrag där vi är med i processen.

Det som ofta ingår i en genomgång av företagets IT-strategi, är utvärdering av existerande system och standardsystem, samt att göra kravspecifikationer och prototyper.

När det gäller IT-strategiska frågor, så arbetar vi gärna tätt ihop med företagets ledning.

Vi skapar strategiskt IT-arkitektur som tål förändringar och utveckling.

En IT-strategi som tål förändringar

En bra IT-strategi skall helst omfatta ett tidsspann på tre till fem år men skall också revideras kontinuerligt för att vara aktuell utifrån gällande läge och affärsmål. För att säkerställa detta krävs det att IT-strategin är pedagogiskt utformad och att bolagsledningen kan ta till sig innehållet. Eftersom teknologin är en möjliggörare är det viktigt att IT-strategin även hanterar trender och nya teknologier.

Tillsammans med en IT-strategi, så följer även en handlingsplan för genomförande. Omfattningen av denna handlingsplan varierar beroende på mognadsgraden inom verksamheten. För att lyckas i detta arbete är kommunikationen med alla intressenter avgörande, det gäller såväl IT-chef som slutanvändare.

IT-strategin omfattar ofta följande:

  • Tjänster
  • Applikationer
  • Teknologi
  • Information och integration