Menu icon

Design av webbplatser, system och appar, så kallad frontend-design, handlar om mer än bara snyggt utseende.

Användarupplevelsen är utgångspunkten i allt vi skapar. Det är användaren som skall förstå strukturen och kunna ta till sig innehållet. Frågan måste därför ställas vad gränssnittet har för syfte och funktion, vad innehållet består i och hur informationen skall struktureras.

Nästa utgångspunkt är flexibilitet. Idag är det viktigt att redan från början anpassa ett gränssnitt till olika typer av enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor. Tekniker vi ofta använder för detta är så kallad responsiv och adaptiv webbdesign.

Spinit haseniora frontend-utvecklare som ständigt håller sig uppdaterade med aktuella tekniker, standarder och trender för att åstadkomma användbar design. Alla utvecklare har också stor kunskap i programmering så att de kan fungera effektivt i projekt tillsammans med systemutvecklare, men även kan arbeta oberoende i mindre webbprojekt.

På Spinit finns ett stort intresse för typografi, färg och form. Vi räds heller inte att ta hjälp av ljud, video och animationer för att stärka användarupplevelsen. Samtidigt är vi inte alls främmande för att ta hand om och anpassa andras design, vi ser ingen motsättning i detta och tycker bara att det är kul med nya impulser.

De områden vi pratat om ovan kallas ofta för UX, informationsdesign, plattformsanpassning och grafisk design. Vi ägnar oss åt och intresserar oss för alla dessa delar av frontend-utveckling.

Vi arbetar också strukturerat i automatiserade system. Strukturellt bättre lösningar som Less och Sass och hjälp-bibliotek som Bootstrap kombineras med byggsystem som Gulp och Grunt. Fördelarna är att det är lättare att utveckla vidare, att det är lättare att dokumentera, att det är lättare att ta hänsyn till tekniska begränsningar och att automatiska tester är lättare att utföra.

Tillgänglighetsanpassning med respekt för rådande standard

Vi är mycket noggranna med hur presentationen av innehållet kodas. Vi vill att det följer rådande standard. Det förbättrar webbplatsens tillgänglighet och synbarhet vilket i sin tur gör att fler kan se och använda webbplatsen.

Våra frontend-utvecklare har länge varit intresserade av tillgänglighetsfrågor och vi undviker helst lösningar som gör avkall på tillgängligheten.

Användarupplevelse och tillgänglighet är utgångspunkten i allt vi skapar.

Att sätta rimliga gränser för designen utifrån hur den skall användas

En problematik som följt med webbplatser och webbdesign i snart tjugo år, är den uppsjö av klienter som alla skiljer sig åt i detaljer. Så sent som för tio år sedan liknade hanteringen av detta problem i det närmaste svartkonst, med en uppsjö av obskyra kodhack och tilläggsbibliotek som skulle tämja alla märkliga egenheter hos de olika versionerna.

Det som utvecklare gör idag är att definiera, tillsammans med kund, vilka klienter och versioner man tänker ta hänsyn till. I praktiken innebär det att man får med den absoluta majoriteten av användare, för de flesta klienter idag följer standard alldeles utmärkt.

En sådan definition handlar om vilken den äldsta webbläsaren är som måste fungera. Vilka plattformar som måste fungera och vad som skall hända om besökaren kommer till sajten med en webbläsare som inte fyller minimikraven.

Vi för diskussioner med våra kunder om vad som är rimligt. För vi vill att kunden fattar ett överlagt beslut om vad som krävs.