Menu icon
Vi hanterar stora mängder data snabbt och effektivt med elasticsearch

Vid en applikation som ska sammanställa och snabbt leta i stora datamängder är elastic­search ett mycket effektivt alternativ.

Elastic­search kan betraktas både som en sökmotor och som en databas och ersätter vanliga relationsdatabaser som MySQL och SQL Server.

Spinit har seniora konsulter med erfarenhet av systemlösningar med elasticsearch.