Publicerat Personligt
Mikael Johansson, Systemutvecklare
Mikael Johansson, Systemutvecklare

Mikael om att vara systemutvecklare på Spinit

Mikael Johansson är en av våra duktiga system­utvecklare, och sedan han började på Spinit i början av 2016 har han blivit en viktig kugge i vårt maskin­eri. Jag pratade med Mikael om hur han ser på sitt jobb.

Vad är det du gör här på Spinit?

– Jag är system­utvecklare vilket innebär att jag både utvecklar och förvaltar IT-system. Just nu så jobbar jag med flera olika affärs­system för en kund. Det är system som hjälper före­taget med sin faktur­ering och egentligen allt som har med deras kunder och affärer att göra. I de skräddar­sydda affärs­systemen så finns hela företagets organ­isa­tion samt kund­stock och utan dessa så skulle de t.ex. inte kunna fakturera sina kunder.

Hur kom det sig att du började på Spinit?

– Jag var på en intervju hos en rekryt­erare för ett annat jobb och efter intervjun så present­erade hon Spinit för mig. Det lät intressant och så var jag på inter­vju dagen efter och började två veckor senare. Det gick snabbt.

Hur var det när du började här? Hur såg din introduktion ut?

– Jag blev direkt inkastad i ett projekt med en av våra kunder tillsammans med tre andra ut­veck­lare. Vi höll på att bygga ett nytt affärs­system som, för­hoppnings­vis, på sikt ska helt ersätta de gamla.

De bygger alltså sitt eget affärs­system. Kunde de inte köpt ett färdigt system?

– Nej, de behöver ett extremt skräddar­sytt program. De har så många olika regler och idéer om hur alla tjänster ska fungera och de har olika villkor, inter­vall och priser. Det går inte att köpa ett färdigt system som skulle funka för dem. Nu är systemet istället anpassade utefter deras organ­isa­tion. Vi gör många special­lösningar utifrån dem och deras domän och jobbar med att automat­isera så mycket som möjligt av deras dagliga arbete. Varje gång något måste in och ändras manuellt så förlorar man ju mycket tid och så.

När du började här på Spinit vem var din mentor?

– Mattias Nordqvist var min mentor, han är senior utveck­lare och har jobbar här länge. Det var mycket ‘tough love’ till att börja med. Om jag hade problem med något så kunde jag alltid gå till Mattias och han tittade också på all kod som jag skrev i början. Jag fick mycket feed­back, och han förklarade också varför jag skulle kunna lösa prob­lemen annor­lunda än vad jag hade gjort. Han var mer engagerad i vad jag gjorde jämfört med alla andra i teamet, eftersom han hade den här mentor­rollen.

Vad betydde det för dig att ha en mentor?

– Det betydde otroligt mycket. Om ingen tittar på det man gör får man ju ingen feed­back, och då lär man sig ingen­ting. Då finns det en risk att man fort­sätter med samma saker, för det fungerar ju, men då för­bättrar man sig inte. Jag har utveck­lats otroligt mycket som program­merare och system­utvecklare just för att jag haft en mentor som gett mig det här stödet.

Om du jämför plugga med att jobba, vad är skillnaden?

– När du jobbar så gör du det regel­bundet, som student så styr du ditt liv själv och det är lätt att hamna efter. När man jobbar är det inte lika lätt att skjuta saker och ting framför sig. Sen så har man kollegor på ett annat sätt och man känner att det man gör spelar roll för den organ­isation man jobbar för. Som student så går man ofta runt i cirklar och vet inte riktigt vem som kommer att ha nytta av det som man gör.

Vad lärde du dig när du pluggade och när du började jobba? Vad är det som händer när man börjar jobbar och har en lång ut­bild­ning inom systemutveckling bakom dig?

– På Chalmers var det mycket teori och man lärde sig hur det borde fungera i de bästa av världar. Och så kommer man ut i verk­lig­heten och så är det aldrig någonsin så. Du jobbar inte alltid med den senaste dags­färska tekniken, du jobbar under tids­press och det finns ett bestämt antal timmar till varje uppgift. Man jobbar med och mot människor och använd­are. I skolan är det i bästa fall du själv och kanske en klass­kamrat som testar vad du byggt. Så länge du följer den lilla krav­specifika­tion som finns så är lärarna nöjda. I skolan så lär man sig också väldigt lite om hur det fungerar med kunder och faktiska användare.

Du fungerar som en förlängd IT-avdel­ning för kunden du jobbar med. Hur fungerar det när ni tar beslut om större för­änd­ringar?

– Vi ger vår kund en grov tids­uppskatt­ning om hur lång tid en lösning kommer att ta. Ofta lämnar kunden de tekniska besluten till oss eftersom det är, bland annat, det som de betalar oss för. Till exempel: just nu är det en risk med gamla program som man inte ens kan öppna på en nyare dator, och där måste vi vägleda våra kunder att investera in ny mjuk­vara. Om något skulle gå riktigt fel så kan det vara en stor risk att mycket in­komster som antingen blir försenade eller i värsta fall går förlorade. Att ersätta de gamla affärs­systemen är på sikt viktigt för många företag, och risken för att de kan bli utsatta för intrång i systemen om de fort­sätter att köra på gamla Windows-platt­formar som inte längre under­hålls.

Om ett bolag jobbar med väldigt olika tekniker överallt, vad skulle du ge dom för råd?

– Försöka att bli kon­sek­venta i sin teknik­använd­ning och samla allt under samma paraply. Annars så kan man behöva flera olika utveck­lare för varje enskild teknik eller mjuk­vara. Det är rätt svårt att vara expert på många olika saker som system­utveck­lare och om man jobbar med väldigt mycket olika tekniker är det svårt att få spets­kompetens i nåt. Om ett företag använder väldigt gammal teknik så kan det dessutom vara ett problem att faktiskt hitta personal som vet hur, och faktiskt vill, jobba med de äldre systemen och teknikerna.

Tror du att ditt jobb som program­merare är hotat av automat­isering och arti­ficiell intel­ligens?

– Nej, inte så länge som kunder behöver skräddar­sydda lösningar så tror jag inte det. Viss risk finns ju alltid, men då måste ju också företagen vara villiga att passa in i bestämda mallar.

– Människan är konserv­ativ när det gäller för­ändring och det finns ju till exempel digitala lås som du kan öppna dörrar med, men man föredrar att ha en riktig nyckel i handen. Vi vill ha kontroll och med ny teknik så är vi alldeles för konserv­ativa många gånger.

Vad har du för tips till företag som lider av digital ångest?

– Anlita ett företag som vet vad dom håller på med och kolla referenser. Det finns för många klåpare där ute. Att bli lurad kan kosta många mil­joner och väldigt mycket tid.

Vilka hjälp­verktyg använder du förutom din dator?

– Visual Studio och Management Studio. Utöver det så använder jag TortoiseHG som är ett verktyg för att versions­hantera mjuk­vara. Jag loggar min tid i Toggl och sköter större delen av min kommun­ika­tion via Slack.

Har du några tips till personer som vill jobba med system­utveckling?

– Ska man jobba mot företags­kunder så tar det tid innan de kommer att vara up-to-date med sin IT, och man får inte vara fin i kanten och ta avstånd ifrån det. Man bör inte vara rädd för att jobba med gammal teknik. Det kommer att ta lång tid för många företag att byta upp sig till mer moderna system och kunna följa med teknik­utveck­lingen. Om man jobbar med en kund som har lite äldre system, som är byggda i lite äldre program­merings­språk så bör man vara öppen för det, annars kan det bli svårt att jobba som konsult.

Vilka språk använder du?

– Helst C#, vilket min nuvarande kunds nya program är utvecklat i, annars de språk som jag stöter på. Har t.ex., skrivit både VB och PHP. Det är en hel del system som jag jobbat med som är baserade på hur man program­merade på 90-talet.

Om du skulle ge några tips till dom som pluggar idag vad säger du då?

– Försök att välja relevanta IT-kurser om du har den valfri­heten i ditt program.

Skriv en kommentar


Intresserad? Vi mejlar dig när vi publicerar ett nytt inlägg.

  • Din integritet garanteras.
  • Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka på länken i ditt mail.