Inlägg om Intern IT-lösning

Publicerat Personligt
Mikael Johansson, Systemutvecklare
Mikael Johansson, Systemutvecklare

Mikael om att vara systemutvecklare på Spinit

Mikael Johansson är en av våra duktiga system­utvecklare, och sedan han började på Spinit i början av 2016 har han blivit en viktig kugge i vårt maskin­eri. Jag pratade med Mikael om hur han ser på sitt jobb.

Vad är det du gör här på Spinit?

– Jag är system­utvecklare vilket innebär att jag både utvecklar och förvaltar IT-system. Just nu så jobbar jag med flera olika affärs­system för en kund. Det är system som hjälper före­taget med sin faktur­ering och egentligen allt som har med deras kunder och affärer att göra. I de skräddar­sydda affärs­systemen så finns hela företagets organ­isa­tion samt kund­stock och utan dessa så skulle de t.ex. inte kunna fakturera sina kunder.

Hur kom det sig att du började på Spinit?

– Jag var på en intervju hos en rekryt­erare för ett annat jobb och efter intervjun så present­erade hon Spinit för mig. Det lät intressant och så var jag på inter­vju dagen efter och började två veckor senare. Det gick snabbt.

Hur var det när du började här? Hur såg din introduktion ut?

– Jag blev direkt inkastad i ett projekt med en av våra kunder tillsammans med tre andra ut­veck­lare. Vi höll på att bygga ett nytt affärs­system som, för­hoppnings­vis, på sikt ska helt ersätta de gamla.

De bygger alltså sitt eget affärs­system. Kunde de inte köpt ett färdigt system?

Publicerat Nyheter, Uppdrag

Ny molnbaserad lojalitetslösning för kundklubbar

På Stroede­Raltons kontor i Kungs­backa firades för några veckor sedan lans­eringen av IM Loyalty, ett CRM-verktyg i moln­et för allt från enk­lare kund­kommun­ika­tion till en full­fjäd­rad kund­klubb.

Tjän­sten är byggd av ett ut­vecklings­team på Stroede­Ralton, förstärkt med kompetens från Spinit som bi­dragit med att de­signa och ut­veckla tjänstens användar­gräns­snitt.

IM Loyalty är byggd med den senaste tekniken i en moln­baserad Azure-miljö och är baserad på före­tagets 30-åriga er­faren­het av lojal­itets­program och kun­skapen från före­tagets flagg­skepp på CRM-mark­naden Relation Plus, som idag brukas för kund­klubbar hos bland annat Kappahl, Intersport och NK.

 

I vår artikel­serie om fram­tidens intel­ligenta handel 2014 skrev vi om hur före­tagens multi­kanaler behöver förenas sömlöst i en omni­kanals­strategi, och vi tror att IM Loyalty är ett verktyg som kan göra detta enk­lare. Tjän­sten inne­håller bland annat kampanj­hantering och marketing auto­mation, samt en mycket kraft­full och lätt­använd urvals­motor gör att man kan skapa engage­mang och rikta bud­skap till precis rätt mål­grupp genom precis rätt kommun­ika­tions­kanal.

Läs mer om IM Loyalty

Publicerat Uppdrag

Google for Education för att administrera elevers och lärares filer

Vi har slutfört ett projekt för Studie­förbundet Vuxen­skolan som använder Google for Education för att admin­istrera elevers och lärares filer.

Den nya webb­applikationen ger en automat­iserad admin­istra­tion som under­lättar för lärare. En viktig funktion är in­läs­ningen av nya elever som nu automat­iserats och import­eras från det be­fint­liga systemet Alvis. En admin­istratör kan nu välja grupp­eringar och klasser med namn som är lättare att läsa än de koder som tidigare hanterats i Alvis.

Denna nya applika­tionen ersätter ett tidigare manuellt flöde av elevdata som kunde vara arbets­intensiv och även riskera att fel uppstod. Systemet har också ett mobil­anpassat admin­istra­tions­gräns­snitt som gör att läraren enklare kan admin­istrera rätt­ning och ut­delning av uppgifter.

När importen till Google for Education görs får varje elev bland annat en egen area med rättig­heter. Detta för att kunna ta del av filer för till exempel hem­läxa och för att kunna lämna in upp­gifter på ett smidigt sätt. Tidigare var läraren utlämnad till att manuellt lägga in alla filer, vilket innebar ett moment per elev och ämne, samt att samla in in­lämnings­uppgifts­filer för rätt­ning. Detta går nu lekande lätt med appen som filtrerar på respektive ämne och klass, så läraren får tid över att aktivt stödja elever.

Är du intresserad av en liknande lösning eller vill veta mer om hur vi har hjälpt Studie­förbundet Vuxen­skolan med detta, hör gärna av er.

Publicerat Uppdrag
Image Credit School life, now a memory".:`School life, now a memory`:. 4" by Abhishek Jacob. "School life, now a memory" is licensed under CC BY by Spinit

Ekonomi & ledningsplanering för rektorer som molntjänst – Ruljangs

För Munkby Consulting AB har vi varit med och tagit fram ett system som hanterar ekonomi & lednings­planering för rektor och ledare i utbildnings­organisationer. Lösningen är gjord som en moln­tjänst, där användaren loggar in och får tillgång till sin organisation och sina budget­planer.

Systemet gynnar chefer som leder rektorer genom att det blir lätt att läsa av hur väl en rektor har optimerat sin verksamhet. Att låta en hel rektors­grupp arbeta med samma modell gynnar alla i en organisation, från elev, förälder, lärare, rektor, verksamhets­chef till politiker.

Systemet har en bra bemannings­planering där man med enkel ”drag and drop” kan dynamiskt flytta runt lektions­pass mellan lärare och klasser. Man ser direkt hur man kan optimera en lärares arbetstid och därmed kan optimera personal­utnyttjandet samtidigt som man uppfyller klassernas planerade lektionstimmar.

Det är ett enkelt och applicer­bart arbets­sätt i alla grund­skolor. Det är lätt att lära och lätt att kommunicera kring. Det är en bra grund för att öka medarbetar­inflytandet och samtidigt bli tydlig i sitt ledarskap.

Med detta arbets­sätt har glappet mellan ekonomens kunskap och rektorns svåra uppgift med bemanning och budget lösts. Ekonomi för icke-ekonomer och stöd för kommunikation mellan med­arbetare – rektor – chef – ekonom.

Ruljangs  för rektorer
Ruljangs för rektorer

Läs mer om Munkby Consulting

Besök systemet Ruljangs webbplats

Publicerat Uppdrag
DSV Partner - Åkarportal

DSV Partner – digital plats för DSV:s åkare

Transport- och logistikföretaget DSV ville centralisera och effektivisera sin kommunikation ut mot sina partner – i DSV:s fall de fristående åkerier som kör under dem. Behovet resulterade i ett extranät vid namn DSV Partner.

Samtliga åkare kan logga in för att få information från DSV samt ta del av kampanjer och erbjudanden från DSV:s samarbetspartners och viktiga dokument i form av avtal, körjournaler med mera.

Läs mer om vad vi gör för DSV.