Publicerat Uppdrag
Image Credit School life, now a memory".:`School life, now a memory`:. 4" by Abhishek Jacob. "School life, now a memory" is licensed under CC BY by Spinit

Ekonomi & ledningsplanering för rektorer som molntjänst – Ruljangs

För Munkby Consulting AB har vi varit med och tagit fram ett system som hanterar ekonomi & lednings­planering för rektor och ledare i utbildnings­organisationer. Lösningen är gjord som en moln­tjänst, där användaren loggar in och får tillgång till sin organisation och sina budget­planer.

Systemet gynnar chefer som leder rektorer genom att det blir lätt att läsa av hur väl en rektor har optimerat sin verksamhet. Att låta en hel rektors­grupp arbeta med samma modell gynnar alla i en organisation, från elev, förälder, lärare, rektor, verksamhets­chef till politiker.

Systemet har en bra bemannings­planering där man med enkel ”drag and drop” kan dynamiskt flytta runt lektions­pass mellan lärare och klasser. Man ser direkt hur man kan optimera en lärares arbetstid och därmed kan optimera personal­utnyttjandet samtidigt som man uppfyller klassernas planerade lektionstimmar.

Det är ett enkelt och applicer­bart arbets­sätt i alla grund­skolor. Det är lätt att lära och lätt att kommunicera kring. Det är en bra grund för att öka medarbetar­inflytandet och samtidigt bli tydlig i sitt ledarskap.

Med detta arbets­sätt har glappet mellan ekonomens kunskap och rektorns svåra uppgift med bemanning och budget lösts. Ekonomi för icke-ekonomer och stöd för kommunikation mellan med­arbetare – rektor – chef – ekonom.

Ruljangs  för rektorer
Ruljangs för rektorer

Läs mer om Munkby Consulting

Besök systemet Ruljangs webbplats

Skriv en kommentar


Intresserad? Vi mejlar dig när vi publicerar ett nytt inlägg.

  • Din integritet garanteras.
  • Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka på länken i ditt mail.