Publicerat Uppdrag

Webbapplikation för Nordic Invest

Vi har skapat ett webbaserat finansportföljsystem med koppling mot SIX för fond- och börskurser. Utvecklat med Microsoft MVC .Net, nHibernate och Fluent Security.

Skriv en kommentar


Intresserad? Vi mejlar dig när vi publicerar ett nytt inlägg.

  • Din integritet garanteras.
  • Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka på länken i ditt mail.