LEQM samarbetar med Spinit för att utveckla sitt projektledningsverktyg

Spinit är LEQMs utvecklingspartner när de utvecklar sitt projektledningssystem VPL (Virtual Project Leader®). VPL är ett stöd till de som jobbar som projekt- och uppdragsledare i komplexa utvecklingsprojekt. Grundaren av LEQM, Robert Wigemo, kom upp med idén när han arbetade som projektledare på Volvo Cars. Nu använder både Volvo Cars och NEVS (National Electric Vehicle Sweden) VPL när de utvecklar nya bilmodeller.

Fungerar det inte att använda Excel som projektverktyg?

Det är fortfarande vanligt att man använder Excel som verktyg när man leder stora projekt.
– När man förlitar sig på Excel så innebär det stora risker, viktig data kan till exempel försvinna i ett enda klick, säger Robert Wigemo. Och sen har inte Excel någon inbyggd metodik och det blir väldigt många filer att hålla ordning på i stora projekt. Excel är inte byggt för att användas som projektledningssystem. Filerna kan bli så pass stora att de inte går att öppna och formlerna kan vara så komplicerade att bara en person i arbetsgruppen förstår dem.
– För 30–40 år sedan så jobbade alla inom bilindustrin med ritbräda, sen kom CAD, efter det kom 3D och nu Catia 3D modellering, säger Wigemo. Samtidigt har arbetet med planering och uppföljning mestadels använt Excel sedan det kom 1985.

Uppdateringar

I genomsnitt uppdateras och förbättras VPL två-tre gånger per år. En kund jobbar i systemet dygnet runt i flera olika tids- zoner. Ju säkrare och bättre VPL fungerar desto bättre för kunderna.

Nya idéer och förbättringar

När LEQM förbättrar VPL kommer ofta kunderna med bra förslag på vilka funktioner de tycker ska läggas till.
– Ofta har kunderna en önskelista på vad de vill förbättra i vår produkt och vi sållar och jobbar vidare med en del av deras förslag, säger Wigemo. Alla it-system behöver regelbundet underhållas och förbättras för att vara hållbara på lång sikt.

Utbildning i hur man använder VPL via en videoplattform

Det anställs hela tiden nya uppdragsledare som ska sätta sig in i hur VPL fungerar. För att utbilda fler personer effektivare har Spinit byggt en videoplattform åt LEQM som innehåller allt utbildningsmaterial. Tack vare detta sätter sig fler personer in i hur verktyget fungerar snabbare.

Varför Spinit?

LEQM rekommenderades att kontakta Spinit via en gemensam kontakt som tidigare har samarbetat med Spinit. Av en tillfällighet ligger LEQMs och Spinits kontor i samma område i sydvästra Göteborg.
– I mitt jobb så är det både roligt och inspirerande att hjälpa företag och organisationer att utveckla och förbättra deras it-system. En stor del av min arbetsdag handlar om att förverkliga våra kunders idéer, säger Patrik Ivarsson, systemutvecklare på Spinit.

Vinsterna med att samarbeta med en flexibel it-partner

LEQM hade tidigare en systemutvecklare anställd på heltid. När han sökte sig vidare till ett nytt uppdrag så valde man att inte anställa en person på heltid.
– Produktutvecklingen tillsammans med Spinit är både effektiv och flexibel, säger Wigemo, och det gör att varje uppgradering av VPL har få buggar och andra problem.
Hittills har fem programmerare jobbat med LEQMs system och en av dem är kapten* för projektet och ansvarig för all kundkontakt.
* På Spinit kallas alla projektledare för kapten.

Framtiden för projektledarverktyg

I framtiden kommer artificiell intelligens (AI) att hjälpa oss att beräkna hur våra projekt går och även aktivt gå in med korrigerande åtgärder för att nå bättre projektkvalitet.
– Marknaden är mogen för att ta hjälp av AI och genom det få en bättre förståelse för hur projekten ligger till, säger Wigemo.