Driftkontroll av stort fastighetsbestånd

Uppdrag Castellum

Castellum sökte en lösning för att optimera driftövervakningen i sitt fastighetsbestånd. En samlad plats för att kunna få och hantera larm, kunna kommunicera med underliggande undercentraler via ”Single sign on” samt att på ett enkelt sätt administrera rättigheter för denna hantering.

Skräddarsydd webbportal var lösningen

Efter försök att hitta en standardprodukt som fyllde behoven som fanns kom Castellum till Spinit med ett önskemål om att skapa en skräddarsydd portal som löser uppgiften. I samband med detta passade man på att samla ihop information och dokumentation om fastigheterna på ett ställe.

Resultatet Castellum FastWebb är en webbportal byggd med ASP.NET MVC och NHibernate och är kopplad mot befintlig AD för användar- och rättighetshantering.