Uppdrag Fastighets­sektorn

Vi erbjuder flera tjänster till företag i fastighetsbranschen. Vi har erfarenhet av att bygga publika webbplatser på EPiServer med koppling mot Incits Xpand. Vi har även levererat ett webbaserat fastighetsövervakningssystem kallat Fastwebb åt Castellum, ett system som även kan erbjudas till andra fastighetsbolag. Vi har en bred erfarenhet av integration mellan olika fastighetssystem.

  • Vi har branscherfarenhet
  • Vi är systemoberoende