LAMP – Linux, Apache, MySQL och PHP

LAMP är ett samlingsnamn och en förkortning på L som i Linux, A som i Apache, M som i MySQL och P som i PHP. Denna utvecklingsmiljö och plattform går under etiketten Open Source. Open Source har i IT-världen på allvar blivit ett jämbördigt alternativ när man skall välja verktyg för ett projekt.

Jämbördiga varianter på LAMP, där delar är utbytta mot andra motsvarigheter är till exempel WAMP, med Windows istället för Linux, MAMP där det är Mac OS X och till och med WIMP, där man bytt ut Linux mot Windows och Apache mot IIS. Alla dessa klarar av ungefär samma saker, så vilket man väljer är ofta en fråga om existerande infrastruktur, eller särskilda integrationsbehov som bara stöds på en viss plattform.

Vi på Spinit har kompetens inom området och erbjuder gärna rådgivning eller resurskonsulter som är experter i LAMP-utveckling.

Hör gärna av dig till

Marcus Fridholm

Gränssnitts­utvecklare

Vill du prata om detta med oss?