Integration mot Visma

Vi har lång erfarenhet av projekt där vi integrerar med Visma Administration via Visma Integration. Det finns mängder av möjligheter att både hämta och lämna information till Visma.

Om Visma Integration

Med hjälp av Visma Integration kan du koppla ett eller flera anpassade program till Visma Administration 500, 1000, 2000, Visma Avendo, Visma Förening och Visma Compact. Programmen kan då kommunicera med varandra på ett säkert sätt och en integrerad miljö skapas. Du trimmar din verksamhet, det administrativa arbetet underlättas högst påtagligt och du slipper dubbelarbete. www.vismaspcs.se

Referenser

Conscriptor AB
Husbyggen Väster
Synologen

Hör gärna av dig till

Bengt Nilsson

Säljare, Projektledare & Personalansvarig

Vill du prata om detta med oss?