SEM – Sökmotormarknadsföring

Vi på Spinit erbjuder konsultation kring det som kallas SEM (Search Engine Marketing). Med detta hjälper vi våra kunder att öka försäljningen i e-handels­lösningar och prospektering för tjänsteföretag. Fördelen med SEM är att det alltid är mät- och kontrollerbart.

Det man som e-handlare har som mål är att skaffa lojala kunder. För att skaffa en lojal kund behöver man få kunden att göra ett första köp som sedan fortsätter handla kontinuerligt.

Hur annonserar jag i sökmotorer?

Man börjar ett annonsprojekt med att bestämma en budget under en viss period. Som exempel 50 000 kr under 3 månader. Man har ett grundläggande arbete att göra med att analysera och lägga upp annonser, gärna med olika vinklingar för att kunna testa vad som fungerar. Sedan behöver annonseringen följas upp kontinuerligt för att justera in så att kampanjen ger maximal effekt och rensa undan ovidkommande kunder/trafik. Detta så att man bara behöver ta betalt för de besökare som är relevanta för din webbplats.

Efter 3 månader har man bra uppfattning om vad X annonspeng ger i Y försäljning och man väljer sannolikt att fortsätta med kampanjen om resultatet är lyckat.

Efter den första kampanjen så utvärderas resultatet och beslut om fortsatt budget tas. Detta sätts i förhållande till uppnådd försäljning. Förutom att erbjuda dessa tjänster på konsultbasis kan vi dessutom erbjuda detta prestations­baserat.

Annonsera i displaynätverk

Utöver rena textannonser kan man använda sig av rörliga visuella banners och marknadsföra dessa i displaynätverk, s.k. affiliateprogram.

Remarketing förstärker effekten

Man kan också arbeta med det som kallas ”remarketing” vilket innebär att om en person i målgruppen har varit inne på ens e-handelsplats och tittat på en speciell produkt så kan man visa en annons på produkten för mottagaren i ett annat sammanhang på en annan webbplats som visar samma annonstyp.

Förutom det rent mätbara att en annons genererar en försäljning så exponeras annonserna tusentals gånger för målgruppen. I betalt sök får man denna exponering på köpet.

Optimera och analysera

Kundanskaffning via Google AdWords

  • Sätta upp relevanta kampanjer, annonser, sökord för att driva försäljning på produkt-, varumärke- och kategorinivå
  • Kontinuerlig optimering av ovanstående för att uppnå så hög vinst per försäljning som möjligt

Webbanalys via Google Analytics

  • Skapa ramverk för att förstå köpbeteendet på sidan
  • Vilka kund- och produktgrupper är mest/minst lönsamma? Hur jobbar vi med detta långsiktigt? Hur hör detta ihop med övergripande strategi?
  • Vi betalar pengar för att driva trafik till webbshoppen. Hur jobbar vi med att få kunderna att köpa? Hur gör vi för att kunden ska köpa mer? Hur gör vi för att kunden inte ska lämna sidan innan köp?

 

För mer information om sökmotor­marknads­föring, kontakta oss så berättar vi gärna mer under ett kort möte.

Hör gärna av dig till

Vill du prata om detta med oss?