Din webbplats är en plats där du kan konversera med dina kunder, berätta en historia och skapa relationer och interaktioner

Det finns bara en viktig parameter inom internetmarknadsföring och det är att X investerad krona skall ge Y intäkt

Spinit hjälper dig genom att erbjuda den kunskap som behövs för att ni skall kunna nå företagets målgrupper. Det kan handla om webbplatser, mobila enheter, e-handel, sociala nätverk, bloggar, kundklubbar, e-post och SMS.

Inom internetmarknadsföring pratar man om konverteringsgrad som A och O, det är den heliga graalen alla söker efter. Konverteringsgraden ställs mot kostnad för att se vad varje nytt prospekt, eller försäljning om det gäller en e-handelsplats i realiteten kostar. Dessa två saker strävar man efter att optimera, så att man får så stor konvertering som möjligt per krona lagd.

Begrepp som ofta används i dessa sammanhang är SEM (Search Engine Marketing) och SEO (Search Engine Optimization). Det ena handlar om att strategiskt köpa sig en bättre position för vissa söktermer, den andra handlar om att göra sina webbplatser så lätta som möjligt för sökmotorer att indexera. Att ha koll på webbstandard, god kodkvalitet och strategi är viktiga delar i detta. Den kollen är därför också en viktig del av alla våra uppdrag.

Genom bra SEO får man bättre utväxling på pengar lagda till SEM. Genom noggrant strategiskt urval av söktermer, så minimerar man antalet termer man behöver köpa för att få maximal utväxling för sina pengar.

I slutänden handlar det vare sig om mer eller mindre än vad all annan marknadsföring handlar om, att nå ut, skapa intresse och göra steget från intresserad till kund så kort som möjligt.

 

Vill du prata om detta med oss?