Interna IT-lösningar

”Intern IT-lösning” är ett samlingsnamn för mjukvara som kan existera i ett intranät, extranät, som en applikation eller som delar av ett större system.

Det gemensamma är att det är en lösning på ett problem i det interna arbetsflödet.

Ett klassiskt dilemma är att lösningen på ett problem ofta skapar två nya. För att undvika detta är vi noggranna i planeringsfasen och följer upp efteråt för att se att alla delar av flödet gynnas.

Där det finns fallgropar finns också stora möjligheter. Tanken är att göra det interna arbetet enklare, eller höja kvaliteten – eller inte sällan både och.

Att förenkla administrativa uppgifter, automatisera delar av arbetsflödet, eller vässa kvaliteten på din information är sådana områden där en ”intern IT-lösning” kan vara till nytta.

Hur lösningen är konstruerad och presenterad beror på vilken roll den skall fylla. Valet av teknik och presentation görs utifrån det behov som skall fyllas och det kontext där behovet finns. Är det ett skrivbordsverktyg, så gör vi det som en smart klient, eller som en skrivbordsapplikation, är det ett samarbetsverktyg så är lösningen ofta webbaserad.

Första steget i processen att förenkla ert arbete är att definiera problemet och sedan diskutera hur ett sådant/sådana problem kan lösas så effektivt som möjligt.

Vi agerar gärna bollplank i allt från definitionsfasen, strategisk planering, förstudie och utvärdering, konkret projektplanering och genomförande.

Hör gärna av dig till

Bengt Nilsson

Säljare, Projektledare & Personalansvarig

Vill du prata om detta med oss?