Från projektidé till förverkligande

Vi föredrar projekt med aktiva beställare. Idealet är att du är med i planeringen löpande, prioriterar, återkopplar, definierar krav och önskemål. Agil utveckling och skiljer sig från traditionell metod genom:

  • Att man med en till två veckors mellanrum uppdaterar uppskattningar om deadlines, omfattning och innehåll utifrån den planering som görs tillsammans med dig som beställare.
  • Att du därmed förstår och har kontroll över kostnader och tidsplan.
  • Att du faktiskt får det du vill ha, inte det du trodde att du ville ha innan projektet startade.

Rätt hanterat, så är löpande och strukturerad flexibilitet överlägset traditionell projektplanering och genomförande. Att det kallas agil utveckling betyder att det är tänkt att löpande anpassas efter verkliga krav och förändringsbehov.

De krav som ställs på projektledare och dig som projektägare är lite större. Om du inte aktivt är med i processen, så uppdateras inte dina förväntningar med samma självklarhet. Om du som beställare byter spår varje planeringssession, så tar projektet längre tid och kostar mer. Om du däremot balanserar vad som gjorts, vilka önskemål du har och hur nya krav speglar omvärldens förändringar, så har det den stora fördelen att projektet hålls fräscht genom hela sin utvecklingsperiod.

Alternativet är en så kallad vattenfallsmodell, där projektet på ett tidigt stadium produktifieras, fixeras, uppskattas, tidsätts och därefter löper med minimal inblandning från beställare. I bästa fall innebär detta hög kostnadseffektivitet, i värsta fall att dina behov har sprungit ifrån din beställning innan projektet är klart. Det leder i sin tur till dyra ombyggnader innan resultatet ens kan tas i bruk.

Vi föredrar den flexibla/agila modellen, eftersom vi upplever att vårt arbete blir mer relevant och att det är lättare att tillfredsställa dina behov som kund och beställare. Vi är gärna med och diskuterar projektet innan, under och efter att det genomförs. Vi är mer än gärna med löpande i för- och efterarbete. Vi strävar mot att göra så många kunder som möjligt till löpande kunder. Där vi inte lämnar av och sedan tackar för oss, utan fortsätter att finnas med i bakgrunden, göra ändringar, ge support, komma med förslag för att förbättra projektets värde.

Projekt är något man gör tillsammans. Det är ditt projekt, men en bra leverantör kan inte hjälpa annat än att bli engagerad.

Hör gärna av dig till

Vill du prata om detta med oss?