En elastisk IT-utvecklingsavdelning

Låt oss vara din partner, din säkerhetslina, en elastisk IT-avdelning:

  • Vi håller oss och vår kompetens uppdaterad,
  • Vi har en stabil och trygg personalgrupp,
  • Vi kostar inte pengar när du inte behöver oss.

Rekrytering eller överlast?

Ditt företag kanske är i samma situation som många små och medelstora företag? Periodvis har ni stora utvecklingsbehov, så stora att er IT-personal inte riktigt mäktar med. Periodvis sysslar IT-personalen inte med så mycket annat än sporadisk support.

Det som lätt händer är att ni växlar mellan akuta rekryteringsbehov och svårigheter att behålla kvalificerad personal. Att arbeta under stor press, liksom att ha för lite att göra är båda negativa faktorer för trivsel och effektivitet.

För många företag är lösningen att leja ut större uppdrag till externa konsulter eller utvecklingsföretag. Det kan fungera utmärkt om det är fråga om ett tydligt och avgränsat projekt. Ibland funkar det sämre, helt enkelt för att det är en del av existerande infrastruktur och förståelse för helheten krävs för ett bra resultat. Ibland fungerar det inte alls, helt enkelt för att man inte på några villkor vill släppa in någon man inte redan har en relation till i projektet.

Det gordiska hugget

Svärdshugget som löser den gordiska knuten är extern personal, men personal man har en relation till. Ett partnerföretag som tar hand om personalbehoven, men inte ett rent bemannings- eller konsultföretag, utan ett företag som förstår och själva driver mjukvaruprojekt.

Med en sådan lösning kan man lämna till partnern att själv välja ut vilka kompetenser och hur många kompetenser som behövs för en uppgift. Du kan fortfarande påverka tempo och kostnad, men du behöver inte definiera personalbehoven. Du slipper rekryteringsprocesser och övertalighet.

Vi kan arbeta på plats hos er om det är vad ni föredrar, i egna lokaler, eller kombinera båda varianterna. Vi kan tillföra mer personal om det hastar. Vi kan ha en liten kärntrupp som känner ert företag väl och har koll på behov och dokumentation.

Du får helt enkelt en IT-avdelning som fungerar som ett gummiband. Som växer alltefter behoven, men utan att gå på tomgång när behoven inte finns där.

Hör gärna av dig till

Bengt Nilsson

Säljare, Projektledare & Personalansvarig

Vill du prata om detta med oss?