Headless eCommerce

På senare tid har det blivit mer och mer populärt att inom ecommerce göra något som kallas för headless ecommerce. Syftet och fördelen med en headless-lösning är att man använder affärsystemets som administrativ bas i lösningen och man slipper dubbellagra och administrera information i två system som fallet kan bli om man har ett affärssystem och ett ecommerce-system.

Många av funktionerna är desamma, exempelvis har man ett bra och välstrukturerat affärsystem så får man ut försäljningsstatistik därifrån, har man all produktinformation i affärssystemet så finns det mindre vits att administrera den i ett ecommerce-system också. Ett av de vanligaste affärssystemet vi stöter på i dag är Microsoft Dynamics NAV, men det går så klart bra med vilket som helst som har ett bra API att koppla sig mot om man är intresserad av en headless-lösning.

Headless-lösningen bygger också på att man arkitekturmässigt använder olika system som är olika bra på olika saker. Om grunden är ett affärsystem, så kan man sedan koppla på ett så kallat PIM system för att hantera bilder, ett valfritt CMS system som inte blir helintegrerat i lösningen utan utbytbart om man kopplar in det via ett API. På senare tid har det kommit fler och fler CMS-system som är API baserade och anpassade för denna typ av lösningar. Exempel på denna typ av CMS är  Contentful  eller Kentico Cloud.

Hör gärna av dig till

Vill du prata om detta med oss?