Betalnings­lösningar för e-handel

Grunden i all e-handel är att kunna ta betalt på ett säkert sätt.

Vi kan knyta ihop de ekonomiska funktionerna och säkerställa ett betalnings­flöde, från att en betalning sker via faktura eller kredit­kort blir överförd till ekonomi­systemet och bok­förd som betald.

Förutom e-handels­lösningar är vi experter på EDI-lösningar, elektronisk fakturering, kredit­korts­betalning, e-brev och Autogiro.

De betal­nings­lösningar vi oftast arbetar med, är också de lös­ningar som är vanligt före­kommande i svensk e-handel. Bland dessa ingår sådana som Klarna, SveaWebPayPayexQliro och DIBS, samt naturligt­vis det inter­nationellt vanligt förekommande PayPal. Val av lösning är beroende av det avtal som kan skrivas med respektive leverantör.

Hör gärna av dig till

Bengt Nilsson

Säljare och Projektledare

Vill du prata om detta med oss?