Betalnings­lösningar för e-handel

Grunden i all e-handel är att kunna ta betalt på ett säkert sätt.

Vi kan knyta ihop de ekonomiska funktionerna och säkerställa ett betalnings­flöde, från att en betalning sker via faktura eller kredit­kort blir överförd till ekonomi­systemet och bok­förd som betald.

Förutom e-handels­lösningar är vi experter på EDI-lösningar, elektronisk fakturering, kredit­korts­betalning, e-brev och Autogiro.

De betal­nings­lösningar vi oftast arbetar med, är också de lös­ningar som är vanligt före­kommande i svensk e-handel. Bland dessa ingår sådana som Klarna, SveaWebPayPayexQliro och DIBS, samt naturligt­vis det inter­nationellt vanligt förekommande PayPal. Val av lösning är beroende av det avtal som kan skrivas med respektive leverantör.

Hör gärna av dig till

Bengt Nilsson

Säljare, Projektledare & Personalansvarig

Vill du prata om detta med oss?