Vi har snart två decennier i branschen

Spinit startades 1996 av Martin Liljeberg och Bengt Nilsson. På den tiden var Internet i sin linda, men både Bengt, med en bakgrund som ingenjör och programmerare från Chalmers, och Martin, med marknadsföringsbakgrund från IHM, såg tidigt affärspotentialen och hur Internet skulle komma att bli det som gällde framöver. De slog ihop och började bygga webbplatser och databaslösningar med fokus på mer genomarbetat innehåll än det man dittills sett på marknaden.

Båda insåg snabbt att man genom att koppla ihop webben med ett företags interna system, skapade mer funktion och innehållsvärde. Företagen behövde mer än bara en presentation på Internet.

Spinit har gått från att vara:

– pionjärer inom e-handel…

Ett av de tidigaste projekten Spinit genomförde var att bygga en e-handel för matbutiken Billhälls under den senare delen av -90-talet. Spinit var verkligen en av de allra första med detta och steget före i utvecklingen och förekom det som idag gått från en fluga till en självklarhet – att sälja mat på nätet. Billhälls e-handel användes under ett par år, men på den tiden var marknaden för liten och butiken i sig var inte anpassad för att hantera e-handel. Denna satsning lades därför ner i början av 2000-talet.

– utvecklare av mobil-appar, innan ordet knappt var uppfunnet…

Ett annat exempel på när Spinit gått i bräschen och varit nydanande är att vi byggde roliga applikationer för mobilen i början av 2000-talet i samarbete med avhoppare från det då dominerande företaget Ericsson. Apparna var bland annat spel som ”Sten, Sax, Påse”, chattappar och andra meddelandefunktioner mm. Vår vision var att bygga de bästa mobila applikationerna. En av dessa blev en chattapplikation som bland annat användes av Vodafone.

– en konkurrenskraftig leverantör av webbpublicering

Efter en period i den tidiga mobila utvecklingen svängdes verksamheten om till webbaserad produktutveckling vilket bland annat resulterade i ett egenutvecklat CMS-system som till exempel användes av dåvarande Radio City och sedan även andra radiostationer inom SBS-koncernen.

Till att bli:

– en renodlad IT-konsult för systemintegrationer

Det som då också växte fram av en mer renodlad IT-konsultverksamhet som utvecklar skräddarsydda system och specialanpassade lösningar inom existerande system.

– experter på mobila, flexibla webblösningar

I dag är samhället mobilt; och Internet, data och IT handlar idag om mobilitet, flexibilitet och snabbrörlighet. Det handlar om att bygga hållbara system som också är flexibla och kan anpassas efter kundens verksamhet utan begränsningar.

Vad har vi lärt oss av vår historia och utveckling?

Sammantaget kan man säga att vi ofta har varit tidiga och kanske till och med lite för tidiga med några av våra innovationer och idéer, som vi uppfunnit innan marknaden varit riktigt mogen. Det som visats i efterhand är att vi hade rätt i vår magkänsla åt vilket håll utvecklingen var på väg. Vi har lärt oss av både framgångar och snedsteg och fått ett självförtroende att kunna lita på vår intuition kring nytänkande och därmed vill och vågar utmana och driva utvecklingen framåt.

Vi alla lever i en föränderlig värld. Vi behöver alltså ständigt klara av att se utvecklingen, anpassa oss för att det skall bli så bra som möjligt för kunden och se det från olika perspektiv – DET är Spinit.