Nyheter

Publicerat Nyheter

Personporträtt: Sebastian Appler Olsson

Sebastian är en systemutvecklare hos oss på Spinit och har sedan en tid tillbaka jobbat heltid från Schweiz.

Hur är och hur har COVID-situationen varit i Schweiz och hur hanteras pandemin där?

När det uppmärksammades att antalet COVID fall ökade så var Schweiz tidiga med att införa lockdown. Det blev en rätt seriös sådan, endast matbutiker höll öppet. När man skulle handla stod det vakter utanför och man fick endast gå in under förutsättning att man hade munskydd och spritade händerna. Det gällde att passa på att klippa sig för alla andra butiker var helt nedstängda i 10 veckor från och med 30 mars. Vi hade även en andra lockdown för andra vågen men den var inte lika allvarlig. Vissa essentiella butiker var fortfarande öppet.

Ända sedan COVID blev känt har det varit maskplikt i kollektivtrafik, butiker och centrum. Det var spännande att möte kontrasten mot Sverige där man kunde julhandla utan problem. Man har blivit van att alltid ha mask med sig vart man än går i Schweiz.

Vad gör du just nu i ditt uppdrag och tillämpar du något ny metod eller kunskap som du vill nämna?

Mitt uppdrag har förändrats en del sedan jag började med projektet med min nuvarande kund.

Den första tiden fick jag mest rätta buggar och lägga till mindre features i befintliga applikationer. Idag håller vi på med en teknisk transformation. Kunden har insett att de behöver förvalta sin applikation om de ska vara relevanta i framtiden. De gör en rad stora omtag kring nuvarande applikationer.

Ett problem har varit möjligheten att skala ut till fler kunder. Prestandan har blivit bromskloss för någon större expandering så just jobbas det en hel del på att kunna skala applikationerna. De vill även ha en oberoende hosting utan fysiska servrar som måste tas om hand, så det tittas en del åt att gå mot molnet.

Några exempel är vad som pågår är att ha hostingen i Kubernetes. Det pågår arbeten med att bryta isär deras monolit till mindre domäner. Visionen är att dela upp den till microservices. Med detta införs även nya arbetssätt och mer testdriven utveckling. Vi har också infört Clean Architecture för bra struktur på koden.

Har du några färska tips och insikter att ge oss här hemma som handlar om utveckling som du skulle vilja dela med dig av?

Om man inte gjort det kan rekommendera att kolla närmare på Linux. När man utforskar senaste tekniken eller nya verktyg är det nästan alltid förutsatt man kan Linux. Det är något som satt långt in hos mig men jag är glad över att jag tog tid att lära mig Linux. Har man en Windows-burk så kan jag rekommendera att titta på WSL som är Linux för Windows.

Några andra buzzwords att utforska om man vill ramla ner i ett rabbit hole är Kubernetes, Go, Kafka, GRPC, Cassandra.

Publicerat Nyheter

Välkommen Christer Wahlund

Vi välkomnar Christer Wahlund till vårt team. Christer ska jobba med affärsutveckling, marknad och försäljning på Spinit. Han kommer närmast från Jönköping där han har jobbat med digitala affärer mot i huvudsak Automotive-branschen. Christer träffar gärna folk i IT-branschen och så tveka inte att bjuda in honom till ditt nätverk.

Christer är ursprungligen en storfiskare från Mellerud som gillar att diskutera artificiell intelligens, vildmarksöverlevnad och kundnytta med webben.

Publicerat Nyheter
Glad äldre man med monokel använder en dator.
Foto av mentatdgt från Pexels

Är du tillgänglig den 23 september?

Nej det är ingen mötesinbjudan. Vi pratar om webb­till­gänglig­het och den lag som säger att digital offent­lig service på webben ska vara till­gäng­lig för alla användare, inklu­sive personer med funk­tions­ned­sätt­ning. Den 23 september 2020 måste inte längre bara nya, utan alla befint­liga sajter, intra­nät, extra­nät och dokument vara till­gäng­liga och in­klu­der­ande.

Vem berörs?

Lagen gäller för alla ”offentligrättsliga organ”, det vill säga aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några få undantag. Det inkluderar myndigheter, regioner (landsting), kommuner samt privata aktörer som utför tjänster med offent­lig finans­iering, som till exempel skola, vård och omsorg samt lever­an­törer till offent­lig sektor.

Vad innebär det i praktiken?

En till­gäng­lig­hets­anpass­ning innebär dels att webb­platsen ren tekniskt för­bättras så att den blir använd­bar för alla, men också att bilder, video, ljudfiler och andra dokument kan uppfattas även av personer med nedsatt syn eller hörsel.

Direktivet hänvisar till stor del till de standard­iserade re­kommen­da­tion­erna WCAG 2.1 nivå AA, som skapats av Web Access­ibility Initia­tive (WAI). Bland annat ska följande upp­fyllas:

  • Allt innehåll ska kunna tolkas av skärm­läsare och andra hjälp­program.
  • All navigation och inter­aktion ska kunna utföras med enbart tangent­bord eller annan indata­enhet utöver dator­mus.
  • Text och ikoner ska vara tydliga och läsbara och ska kunna för­storas och för­minskas utan de klipps eller blir oläs­bara.
  • Videor och ljud­filer ska textas, syn­tolkas och kunna pausas och tystas.

Detta är ett litet sammanfattat urval och listan av åtgärder kan bli ganska lång. Men sällan är det speciellt stora och kostsamma åtgärder. För det mesta handlar det om att justera och ändra på småsaker. På sajten Webb­rikt­linjer.se finns en bra inter­aktiv check­lista med åt­gärder som krävs av webb­­till­gänglighet­s­direktivet.

Inte bara för funktionshindrade

Om alla webbplatsen görs korrekt innebär det inte bara att syn­skadade, hörsel­skadade och rörelse­hindrade personer ges möjlighet att använda era tjänster. Användar­upplevelsen ökar för alla användare, sök­motorer kommer kunna index­era ert innehåll bättre, auto­matiska över­sättnings­verktyg kommer ge en mer komplett och korrekt över­sättning och ni bidrar till att göra webben ännu bättre för alla.

Att det blir enklare att navigera, hitta information och genomföra köp eller beställ­ningar ökar kon­verterings­grad och lojalitet hos dina kunder och du når ut till en bredare kund­grupp som framöver kommer att vara mer aktiva på webben. Så se inte detta som ännu ett besvärande lagkrav som ni måste upp­fylla, utan som en invest­ering som gör att ni hänger med i ut­veckl­ingen.

Vi hjälper er att bli tillgängliga

Spinit har god insikt i vad direkt­ivet och rikt­linjerna i WCAG innebär för din sajt och kan erbjuda strategi, analys och åtgärds­plan såväl som teknisk hjälp med till­gäng­lig­hets­anpass­ning av era system och webb­platser.

Vi kan också erbjuda ut­bild­ning för webb­redaktörer i hur man public­erar till­gäng­ligt på webben.

Vänta inte för länge. Hör av dig!

Publicerat Nyheter

Investera i kvalité

På Spinit har vi skapat ett team som ansvarar för kvalitén och användarupplevelsen i alla våra projekt.

Tanken är att UX/QA-teamet är med från början i våra projekt och i en förstudie skapar prototyper i form av skisser och mockups tillsammans med kunderna. Dessa prototyper baserar man sedan utvecklingen på och har som stöd i diskussioner kring systemet. Teamet är sedan en del av projektet till dess att det är i hamn genom att säkerställa att våra leveranser fungerar som kunden förväntar sig och att kontinuerligt se över förbättringar av systemets användarupplevelse. Sitter du och ruvar på en digital affärsidé, en applikation som kan lysa upp tillvaron på ditt företag eller vill effektivisera en rutin, hör gärna av dig.