Publicerat Uppdrag

Google for Education för att administrera elevers och lärares filer

Vi har slutfört ett projekt för Studie­förbundet Vuxen­skolan som använder Google for Education för att admin­istrera elevers och lärares filer.

Den nya webb­applikationen ger en automat­iserad admin­istra­tion som under­lättar för lärare. En viktig funktion är in­läs­ningen av nya elever som nu automat­iserats och import­eras från det be­fint­liga systemet Alvis. En admin­istratör kan nu välja grupp­eringar och klasser med namn som är lättare att läsa än de koder som tidigare hanterats i Alvis.

Denna nya applika­tionen ersätter ett tidigare manuellt flöde av elevdata som kunde vara arbets­intensiv och även riskera att fel uppstod. Systemet har också ett mobil­anpassat admin­istra­tions­gräns­snitt som gör att läraren enklare kan admin­istrera rätt­ning och ut­delning av uppgifter.

När importen till Google for Education görs får varje elev bland annat en egen area med rättig­heter. Detta för att kunna ta del av filer för till exempel hem­läxa och för att kunna lämna in upp­gifter på ett smidigt sätt. Tidigare var läraren utlämnad till att manuellt lägga in alla filer, vilket innebar ett moment per elev och ämne, samt att samla in in­lämnings­uppgifts­filer för rätt­ning. Detta går nu lekande lätt med appen som filtrerar på respektive ämne och klass, så läraren får tid över att aktivt stödja elever.

Är du intresserad av en liknande lösning eller vill veta mer om hur vi har hjälpt Studie­förbundet Vuxen­skolan med detta, hör gärna av er.

Skriv en kommentar


Intresserad? Vi mejlar dig när vi publicerar ett nytt inlägg.

  • Din integritet garanteras.
  • Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka på länken i ditt mail.