Inlägg om Webrooming

Publicerat Tips
illustration: Anjo Bolarda
"Connection Sketch" by Anjo Bolarda is licensed under CC BY SA

Trender: Några buzzwords i IT-världen du bör känna till

Det går inte att undgå den konstant strida ström av nya buzzwords som dyker upp i den digitala världen. Det är som ett eget språk som uppdateras i samma snabba takt som IT-utveck­lingen går framåt. Vi listar i detta inlägg några av de viktig­aste orden du behöver ha koll på just nu.

SMO – Social Media Optimization

Har du fortfarande inte fått ordning på din SEO? Då får du snabba på, för nu är det SMO som gäller. SMO, som står för Social Media Optimization, avser använd­ningen av ett ökat antal sociala medier och communities för att skapa ett bredare genomslag hos poten­tiella konsumenter vad gäller en produkt, ett varumärke eller en kampanj. SEO är givetvis fort­farande viktigast efter­som det driver webb­trafik och skapar hög sök­träffs­ranking, men SMO kan hjälpa er nå ut till en bred publik på ett mer personligt vis.

BYOD – Bring Your Own Device

Bring Your Own Device (även kallat Bring Your Own Technology, Bring Your Own Whatever etc.) avser företag som tillåter sina anställda att ta med privata mobila enheter som till exempel bärbara datorer, surf­plattor och smart­phones för att använda på jobbet. Trenden har drivits fram av att de anställda ofta har bättre eller mer avancerad utrust­ning i privat ägo än det före­taget erbjuder. På detta sätt kommer användaren åt sina egna applika­tioner från före­tagets nätverk samtidigt som de har tillgång till företags­hemligt material på sin privata enhet. I många fall ett viktigt steg för företags­utvecklingen som ofta förhindras av protektion­ism.

Webrooming & Showrooming

Webrooming är ett växande fenomen i e-handeln. Det innebär att man surfar på jäm­förelse­sajter och e-handels­platser för att hitta rätt produkt, och därefter beger sig till den fysiska butiken för att göra sitt inköp.  Accenture har nyligen publicerat en rapport som slår fast att konsumenter mer och mer gör just detta: återvänder till de fysiska butikerna för att göra sina inköp efter att de använt online­butikernas webb­platser för att undersöka olika produkt­alternativ och fattat sitt köp­beslut. Rapporten visar att anled­ningen till web­rooming ofta är att konsumenten vill undvika höga frakt­kostnader och få möjlighet att kunna röra och känna på den fysiska produkten innan köpet.

Showrooming är både nära relaterat och den raka motsatsen. Vi har i tidigare inlägg om multi­kanals­strategier lyft detta fenomen som också det är en växande trend. Det går ut på att konsument­erna provar, tar reda på informa­tion och under­söker produkter i den fysiska butiken, för att sedan göra inköpet online, oftast till ett lägre pris. Pris­skillnaden beror på att online­butikerna normalt sett inte har samma kostnads­massa som en fysisk butik, vilket är smärtsamt tydligt för tradition­ella butiks­innehavare.

IoE – Internet of Everything

Under förra året talades det mycket om Internet of Things, vilket syftar på att ett objekt kan kommun­icera med dig genom att överföra data över nätverk. Dessa objekt och apparater under­lättar vår vardag genom att de kan prata med varandra och rapportera sin status utan vår mänskliga inverkan eller insats. Med objekt menas till exempel ett in­opererat hjärt­implantat, ett ID-chip som injicerats på boskaps­djur eller inbyggda sensorer i en blom­kruka som kommun­icerar med dig via internet och meddelar att din blomma behöver vatten eller näring. Det kan egentligen röra sig om vilken mänskligt fram­ställd pryl som helst så länge den kan till­delas en IP-adress och förmågan att överföra data över nätverk.

Internet of Things har mest varit för­knippat med begreppet M2M (maskin-till-maskin-kommun­ikation) där syftet till exempel kan vara att digitalt styra och övervaka processer inom till­verknings­industrin eller att genom kommun­icerande sensorer i vägnätet kunna styra om trafik vid eventuella problem.

Nästa steg är nu Internet of Everything, vilket utvidgar tanken. Cisco definierar Internet of Everything som:

bringing together people, process, data, and things to make net­worked connections more relevant and valuable than ever before – turning informa­tion into actions that create new capabili­ties, richer exper­iences, and un­precedented economic opportunity for businesses, individ­uals, and countries

IoE innebär därmed att istället för att ”bara” koppla samman objekt eller apparater kopplas allt, everything, samman.

Content Marketing

Content Marketing, eller innehålls­marknads­föring, betyder i korthet att du med hjälp av en mindre säljande och mer redak­tion­ell ton i din kommun­ikation, skapar ett värde för din mål­grupp som gör att de fri­villigt vill ta del av och sprida ditt inne­håll och budskap vidare. Det handlar om att skapa förut­sättningar för att din mål­grupp ska vilja ha en dialog med dig. Vikten av relevant innehåll i kommun­ikationen är inget nytt, men i takt med att antalet kanaler och verktyg för att publicera saker på Internet ökar, har också popular­iteten och aktual­iteten av begreppet explo­derat. Framför­allt för att det krävs smarta digitala strategi­er för att kommun­icera i rätt kanal med anpass­ning av inne­hållet baserat både på den specifika kanalen och målgruppen.

I artikeln ”Så blir du framgångsrik med content marketing”  presenterar vi en för­djupning av just content marketing och hur du med ökad kunskap kring detta kan driva din affär framåt.

Kontakta oss på Spinit för ett förut­sättnings­löst möte så förklarar vi hur vi kan vägleda er till vinnande affärer och konkurrens­fördelar i IT-djungeln.