Inlägg om Webbportal

Publicerat Nyheter

Ruljangs uppmärksammat i Marknadscheferna

Vi är glada över att fått vara del av fram­gångs­sagan Ruljangs, något som nyligen upp­märk­sam­mades i tid­ningen Marknads­cheferna (Nr 3 2015).

Ruljangs är utvecklat av oss på Spinit till­sam­mans med entre­prenören och den före detta rektorn Ulrika Sahlin Munkby. Dennis Olsson är en av de utveck­lare som byggt verk­tyget.

– Även om inne­hållet skiljer från andra projekt har fokus varit det­samma, att det ska vara så tyd­ligt och enkelt som möj­ligt för använd­aren. Jag tycker att det är häftigt att Ulrika har tagit sin idé vidare och vågat satsa på en moln­baserad lös­ning, som gör att kunden kommer åt sitt verk­tyg från vilken dator som helst.

Dennis Olsson, System­utvecklare på Spinit

Läs artikeln Verktyget som skapar en Hållbar organisation

Läs mer om utvecklingen av Ruljangs.

Publicerat Uppdrag

Google for Education för att administrera elevers och lärares filer

Vi har slutfört ett projekt för Studie­förbundet Vuxen­skolan som använder Google for Education för att admin­istrera elevers och lärares filer.

Den nya webb­applikationen ger en automat­iserad admin­istra­tion som under­lättar för lärare. En viktig funktion är in­läs­ningen av nya elever som nu automat­iserats och import­eras från det be­fint­liga systemet Alvis. En admin­istratör kan nu välja grupp­eringar och klasser med namn som är lättare att läsa än de koder som tidigare hanterats i Alvis.

Denna nya applika­tionen ersätter ett tidigare manuellt flöde av elevdata som kunde vara arbets­intensiv och även riskera att fel uppstod. Systemet har också ett mobil­anpassat admin­istra­tions­gräns­snitt som gör att läraren enklare kan admin­istrera rätt­ning och ut­delning av uppgifter.

När importen till Google for Education görs får varje elev bland annat en egen area med rättig­heter. Detta för att kunna ta del av filer för till exempel hem­läxa och för att kunna lämna in upp­gifter på ett smidigt sätt. Tidigare var läraren utlämnad till att manuellt lägga in alla filer, vilket innebar ett moment per elev och ämne, samt att samla in in­lämnings­uppgifts­filer för rätt­ning. Detta går nu lekande lätt med appen som filtrerar på respektive ämne och klass, så läraren får tid över att aktivt stödja elever.

Är du intresserad av en liknande lösning eller vill veta mer om hur vi har hjälpt Studie­förbundet Vuxen­skolan med detta, hör gärna av er.

Publicerat Uppdrag

Alla domäner på ett ställe – ny webbplats och kontrollpanel för Name ISP

Vi är stolta över att ha fått vara med och utveckla en ny webb­plats och kontroll­panel för Name ISP.

Name ISP är i våra ögon världens bästa domän­registrerings­företag. För före­tag och privat­personer fungerar Name ISP mycket bra om man vill samla sina domäner på ett ställe och ha ordning på sina domän­port­följer. Åter­försälj­are använder Name ISP som part­ner som täcker in alla världens domän­namn för att slippa att omständlig regist­rering och admin­istration.

Ny design och fräsch teknik

Både visuell present­ation och bakom­liggande logik har upp­grad­erats till modern teknik. Tillsammans med Name ISPs egna utveck­lare vi gett systemet ett nytt API och ett gräns­snitt utvecklat med tekniken AngularJS.

Besök nya Name ISP

Publicerat Uppdrag

Nytt intranät och webbplats för Svensk Volvohandel

Under paraplyt Svensk Volvohandel, tidigare Volvohandlarföreningen (VHF), finns även Svensk Renaulthandel och Tanka i Sverige AB. 2013 fick vi i uppdrag att uppdatera deras intranät och webbplats.

Grunderna för uppdraget var att det existerande intranätet var tungrott och ålderstiget. Önskemålet var ett modernt system med enklare publicering av ny information, variabel access styrt på användare och grupptillhörighet samt möjligheten att visa vissa publika data för icke inloggade besökare.

Uppspaltat var önskemålen:

  • Att Volvohandlarna, Volvo buss/lastvagnar, Renault, Dacia och Tanka alla skulle ha möjlighet att skräddarsy sina sidor, så att det fanns tydliga identiteter för de olika aktörerna.
  • Att vilka menyer och alternativ du såg som inloggad, skulle bero på dina rättigheter.
  • Att det skulle finnas utrymme för flera skribenter med olika grupptillhörighet.
  • Att användare skulle kunna prenumerera på för dem relevanta nyheter.
  • Att sajten skulle fungera även i mobil.

Det vill säga ett modernt intranät i kombination med extranät/publik webbplats, allt på samma system. Vi löste uppdraget genom en anpassning av WordPress med grupprättigheter och gruppstilar.

Med enkla åtgärder kunde de olika delarna av Svensk Volvohandel, Svensk Renaulthandel och Tanka separera sin information samtidigt som de agerade som en enhet.

www.vhf.se
www.vhf.se/tanka-sverige-ab

Publicerat Uppdrag
Willhem på mobilen

Responsiv design och optimerad användarupplevelse för Willhems webbplats

Bostadsbolaget Willhem, som förvaltar ca 23000 hyreslägenheter i Sverige, har fått ett ansiktlyft på webben. I samarbete med designbyrån Cloud Nine har vi byggt responsiv webbdesign och förbättrat användar­upplevelsen.

Nytt på sajten är bland annat en informations­del med prenumerations­möjlighet för deras utvecklings­koncept Willhemlyftet, som innebär att lägenheterna renoveras till nyskick mellan ut- och inflyttning.

I samband med detta har vi också lyft plattformen till EPiServer version 7 och gjort förbättringar i integrationen med fastighetssystemet Xpand från Incit.

Webbplatsen har precis som tidigare kontoinloggning för både hyresgäster och bostads­sökande. För hyresgäster finns bland annat möjlighet att se fakturor, göra serviceanmälningar, söka parkeringsplats med mera. För bostadssökande finns lediga lägenheter att granska och anmäla sitt intresse på.

Besök Willhem.se
Läs mer om vad vi gör för Willhem