Inlägg om välgörenhet

Publicerat Nyheter

Tomten har fått nog

Tomten är trumpen i år. Han har haft en del att stå i och inte orkat slå in alla klapparna. För att spara på tomtens rygg så har vi bestämt att skänka en summa pengar till bättre behöv­ande. Vi skänker i år en slant till Great Andoh International School i Ghana.

God jul och Gott nytt år från oss på Spinit!

Publicerat Nyheter

Vi stödjer Neuropromenaden 2016

Precis som förra året är Spinit en av sponsor­erna för Neuro­promenaden i Göte­borg. Den 14 maj an­ordnas en 2 kilometer lång promenad i Slotts­skogen för att upp­märk­samma och samla in pengar till forsk­ning kring neuro­logiska sjuk­domar.

I fjol sam­lades över 12 000 kr in när fler än 120 per­soner deltog i pro­menaden. I år hoppas arran­gör­erna på ännu mer.

Läs mer på Neuropromenaden.se