Inlägg om nhibernate

Publicerat Nyheter

Vill du jobba med REST, Gulp, Dapper eller kanske AngularJS?

ASP.NET, C#, TDD, nHibernate, Entity Frame­work, ElasticSearch, REST, Node.js, Bourbon, AngularJS, Gulp, Bower, Micro ORMs, Dapper, Simple.Data, RavenDB, MongoDB, HTML5, CSS, SASS, Ajax, SCRUM

Känner du igen några av ovanstående begrepp då förstår du nog ungefär vad vi jobbar med. Vi söker kontinuerligt kompetenta, öppensinniga och glada människor som vill jobba med likasinnade i en lärorik och utmanande miljö.

Läs gärna mer om de profiler vi söker här på vår karriärsida.

Publicerat Uppdrag
Image Credit School life, now a memory".:`School life, now a memory`:. 4" by Abhishek Jacob. "School life, now a memory" is licensed under CC BY by Spinit

Ekonomi & ledningsplanering för rektorer som molntjänst – Ruljangs

För Munkby Consulting AB har vi varit med och tagit fram ett system som hanterar ekonomi & lednings­planering för rektor och ledare i utbildnings­organisationer. Lösningen är gjord som en moln­tjänst, där användaren loggar in och får tillgång till sin organisation och sina budget­planer.

Systemet gynnar chefer som leder rektorer genom att det blir lätt att läsa av hur väl en rektor har optimerat sin verksamhet. Att låta en hel rektors­grupp arbeta med samma modell gynnar alla i en organisation, från elev, förälder, lärare, rektor, verksamhets­chef till politiker.

Systemet har en bra bemannings­planering där man med enkel ”drag and drop” kan dynamiskt flytta runt lektions­pass mellan lärare och klasser. Man ser direkt hur man kan optimera en lärares arbetstid och därmed kan optimera personal­utnyttjandet samtidigt som man uppfyller klassernas planerade lektionstimmar.

Det är ett enkelt och applicer­bart arbets­sätt i alla grund­skolor. Det är lätt att lära och lätt att kommunicera kring. Det är en bra grund för att öka medarbetar­inflytandet och samtidigt bli tydlig i sitt ledarskap.

Med detta arbets­sätt har glappet mellan ekonomens kunskap och rektorns svåra uppgift med bemanning och budget lösts. Ekonomi för icke-ekonomer och stöd för kommunikation mellan med­arbetare – rektor – chef – ekonom.

Ruljangs  för rektorer
Ruljangs för rektorer

Läs mer om Munkby Consulting

Besök systemet Ruljangs webbplats