Inlägg om IT-lösningar

Publicerat Personligt
Mikael Johansson, Systemutvecklare
Mikael Johansson, Systemutvecklare

Mikael om att vara systemutvecklare på Spinit

Mikael Johansson är en av våra duktiga system­utvecklare, och sedan han började på Spinit i början av 2016 har han blivit en viktig kugge i vårt maskin­eri. Jag pratade med Mikael om hur han ser på sitt jobb.

Vad är det du gör här på Spinit?

– Jag är system­utvecklare vilket innebär att jag både utvecklar och förvaltar IT-system. Just nu så jobbar jag med flera olika affärs­system för en kund. Det är system som hjälper före­taget med sin faktur­ering och egentligen allt som har med deras kunder och affärer att göra. I de skräddar­sydda affärs­systemen så finns hela företagets organ­isa­tion samt kund­stock och utan dessa så skulle de t.ex. inte kunna fakturera sina kunder.

Hur kom det sig att du började på Spinit?

– Jag var på en intervju hos en rekryt­erare för ett annat jobb och efter intervjun så present­erade hon Spinit för mig. Det lät intressant och så var jag på inter­vju dagen efter och började två veckor senare. Det gick snabbt.

Hur var det när du började här? Hur såg din introduktion ut?

– Jag blev direkt inkastad i ett projekt med en av våra kunder tillsammans med tre andra ut­veck­lare. Vi höll på att bygga ett nytt affärs­system som, för­hoppnings­vis, på sikt ska helt ersätta de gamla.

De bygger alltså sitt eget affärs­system. Kunde de inte köpt ett färdigt system?

Publicerat Nyheter, Uppdrag

Ny molnbaserad lojalitetslösning för kundklubbar

På Stroede­Raltons kontor i Kungs­backa firades för några veckor sedan lans­eringen av IM Loyalty, ett CRM-verktyg i moln­et för allt från enk­lare kund­kommun­ika­tion till en full­fjäd­rad kund­klubb.

Tjän­sten är byggd av ett ut­vecklings­team på Stroede­Ralton, förstärkt med kompetens från Spinit som bi­dragit med att de­signa och ut­veckla tjänstens användar­gräns­snitt.

IM Loyalty är byggd med den senaste tekniken i en moln­baserad Azure-miljö och är baserad på före­tagets 30-åriga er­faren­het av lojal­itets­program och kun­skapen från före­tagets flagg­skepp på CRM-mark­naden Relation Plus, som idag brukas för kund­klubbar hos bland annat Kappahl, Intersport och NK.

 

I vår artikel­serie om fram­tidens intel­ligenta handel 2014 skrev vi om hur före­tagens multi­kanaler behöver förenas sömlöst i en omni­kanals­strategi, och vi tror att IM Loyalty är ett verktyg som kan göra detta enk­lare. Tjän­sten inne­håller bland annat kampanj­hantering och marketing auto­mation, samt en mycket kraft­full och lätt­använd urvals­motor gör att man kan skapa engage­mang och rikta bud­skap till precis rätt mål­grupp genom precis rätt kommun­ika­tions­kanal.

Läs mer om IM Loyalty

Publicerat Evenemang, Nyheter

GBGTech meetup på Handelskammaren med Iplay, School Apply och Equilab

Igår var vi på besök på Handels­kammaren i Göteborg för att lyssna på pitchar från startup-bolag. Arrange­manget görs av G21 Lab och Handels­kammaren med spons­orer. I juryn fanns Joakim Dahl från Intel­ligento, Malin Carl­ström från Industri­fonden, Björn West­man från Almi Invest och Lena Apler grundare av Col­lector.

De som pres­ent­erades var Iplay, School Apply och Equilab.

Iplay är en platt­form där spelare inom olika idrotter kan mark­nads­föra sig. Man har börjat fokus­era på hand­boll men har planer på att utöka inom hockey och fot­boll. School Apply är en platt­form som under­lättar let­andet efter hög­skolor i världen samt att det ger skol­orna en bättre platt­form att mark­nads­föra sig på. Man vill så klart slå bort alla mellan­händer som tjänar pengar på detta idag med en digital platt­form. Equilab är en start­up inom häst­sport kan man säga. Man kan mäta sin hästs beteende och samla in data och deras system hjälper även stall att admin­istrera sina sysslor.

Vinnare i om­röst­ningen blev School Apply, det kändes som de redan var en bit på väg och hade börjat skapa intäkter så affärs­idén kändes som den fungerade.

Invest­erarna pratade mycket om att en viktig in­grediens för om de skall invest­era i en start­up är att det är ett bra team som står bakom affärs­idén. Idén går alltid att göra om men män­niskorna bakom är svår­are att byta ut. Man vill också se mycket tyd­ligare siff­ror och att entre­prenören säger hur mycket pengar de behöver samt när man vill göra en Exit.

Det kommer att arran­geras fler GBGtech meetups så håll koll på datumen på deras sajt.

Koll också på G21 Labs webbplats

school-apply
Vinnaren av gbgtech meetup School Apply
Publicerat Nyheter

0 till 100 miljoner med verklighetsanpassad IT

Mer vård. Mindre administration. Orden är inte bara många sjukhus och vård­centralers önskan, utan också Conscriptors payoff. IT-systemet som Spinit har utvecklat åt dem har hjälpt dem att i sin tur göra vården effekt­ivare.

Läs vår senaste artikel i Marknadscheferna #2 2015 om hur vi hjälpt Conscriptor att ta fram en lösning för en helt ny bransch.

Publicerat Tips
Post-it lappar - Användarvänligt it-system
Foto: Jacopo Romei

Konkret affärsnytta genom systemlösningar med användaren i fokus

Låt oss måla upp en bild av verkligheten så som den ser ut för många företag och organisationer idag: IT-system som inte hänger ihop, frustrerade medarbetare, dubbelarbete, utvecklare som inte löser det du vill och resursslöseri. Känner du igen dig i detta?

När det används effektivt gör IT det möjligt att öka ditt företags konkurrenskraft och utveckla ditt företags affär. Det är speciellt sant i dagens snabbföränderliga företags- och konsumentlandskap.

På Spinit arbetar vi nära dig som kund för att definiera den affärsnytta och de verksamhetsmål som ligger till grund för dina behov. Som kund är du och vi partners och vi hjälps därför åt att skapa en gemensam vision. Systematiskt arbetar vi tillsammans fram en plan för att nå bästa effekt. Vi sätter upp mätbara mål och gör beräkningar för hur ett nytt system eller integrationslösning betalar sig, dels genom bättre gränssnitt och funktion där alla delar och processer samverkar och dels genom det allra viktigaste: användarnytta.

Med den verkliga användarens behov i centrum kan vi se till att systemen blir effektiva att använda och praktiskt fungerar som de är tänkta att fungera. Vi sätter oss därför in i din verksamhet för att kunna designa integrationslösningar som skapar genuin nytta för såväl verksamheten som den enskilde användaren. Om vi ökar användbarheten blir resultatet glada användare som enklare kan utföra sina dagliga uppgifter. Du i din tur kan se konkreta effekter som t.ex. minskade kostnader, frigörande av resurser och en enorm affärsutvecklingspotential. Din IT-vision blir uppnådd.

IT + affärsnytta = Spinit

Kontakta oss för att låta oss berätta hur vi kan hjälpa dig till en bättre affär.