Conscriptor – från idéer till affärer

Henric Carlsson Conscriptor

– Det hela började med att vi såg att journalhanteringen tog väldigt mycket tid och resurser i anspråk på en vårdcentral. Personalen på en vårdenhet ska ju i största möjliga mån arbeta med att behandla patienter. Men verkligheten är också att en vårdenhet dras med väldigt mycket kostsam administration, säger Henric Carlsson som är grundare och VD till Conscriptor.

Idén började ta form. Conscriptor ville kunna göra det möjligt för vårdenheterna att erbjudas en journalhantering som frigjorde betydelsefull tid och att kostnaderna därmed skulle kunna sänkas.

– Vi kände att målgruppen skulle kunna ha så pass mycket att vinna på en effektiviserad journalhantering att vi bestämde oss för att ta fram en lösning, fortsätter Henric. Vår idé gick ut på att vi ville erbjuda vårdenheterna en tjänst där diktat samlas in digitalt, förmedlas på ett säkert och tillförlitligt sätt till oss på Conscriptor, och att vi på distans agerar som läkarsekreterare.

Tekniken måste funka

För att denna affärsidé skulle kunna bli framgångsrik behövde Conscriptor en teknisk lösning som kunde göra det möjligt att leverera en administrativ tjänst till många kunder på ett samordnat och effektivt sätt.

– Jag är entreprenör, inte IT-expert, säger Henric. I det skedet då vi byggde upp Conscriptor var det oerhört viktigt att vi hittade en IT-partner som förstod vilka förutsättningar vi hade att jobba med, inte bara rent tekniskt utan också det faktum att vi inte är några IT-proffs på vår sida. Samt inte minst att vi rör oss med en begränsad budget.

I detta skede kom Henric i kontakt med Spinit.

– Spinit hade goda rekommendationer och jag valde därför att köra igång ett projekt med dem, fortsätter Henric. Det gick fort för dem att sätta sig in i våra förutsättningar och vi kunde snabbt börja skissa på den lösning vi var ute efter.

Spinits leverans

Spinit utvecklade kärnan i den tekniska lösning som Conscriptor använder för att serva sina kunder, ett system de valt att kalla DictaSend®. Med hjälp av DictaSend® kan en läkare prata in sitt diktat i en diktafon som är kopplad till en dator. Diktatet omvandlas till en ljudfil som skickas till en central server hos Conscriptor. Hos Conscriptor arbetar en grupp läkarsekreterare med att skriva av diktaten och lägga in texterna i läkarnas egna journalsystem.

– Hela vår verksamhet bygger på det som Spinit utvecklat åt oss. Systemet får inte falera för då tappar vi direkt våra kunders förtroende, påpekar Henric. Kvalitén i Spinits leverans har varit hög, de har ett okomplicerat sätt att arbeta med oss och de lever upp till de förväntningar jag har på en IT-partner, säger Henric. Sett ur Conscriptors perspektiv så har vi snabbt kunnat ta oss igenom tekniska projekt på ett sätt som gjort att vi inte behövt släppa fokus på våra egna kunder. Snabba och tillförlitliga tekniska leveranser från Spinit har ett stort värde för oss, avslutar Henric.

Läs mer om Conscriptor på www.conscriptor.se